Péld. 3

Teljes szövegű keresés

Péld. 3
Péld. 3.1
Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat * megőrizze a te elméd;
Péld. 3.2
Mert napoknak hosszú * voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven.
Péld. 3.3
Az irgalmasság * és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat + a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;
Péld. 3.4
Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.
Péld. 3.5
Bizodalmad legyen az Úrban * teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
Péld. 3.6
Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.
Péld. 3.7
Ne légy bölcs * a te magad + ítélete szerint; féld az Urat, és távozzál el a gonosztól.
Péld. 3.8
Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás * a te csontaidnak.
Péld. 3.9
Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész * jövedelmed zsengéjéből.
Péld. 3.10
Eképen megtelnek * a te csűreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi.
Péld. 3.11
Az Úrnak fenyítését fiam, ne útáld meg, se meg ne únd az ő * dorgálását.
Péld. 3.12
Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az ő fiát, a kit kedvel.
Péld. 3.13
Boldog ember, a ki megnyerte a bölcseséget, és az ember, a ki értelmet szerez.
Péld. 3.14
Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek * megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme.
Péld. 3.15
Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá.
Péld. 3.16
Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség.
Péld. 3.17
Az ő útai gyönyörűséges útak, és minden ösvényei: békesség.
Péld. 3.18
Életnek * fája ez azoknak, a kik megragadják, és a kik + megtartják boldogok!
Péld. 3.19
Az Úr bölcseséggel * fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel.
Péld. 3.20
Az ő tudománya által fakadtak ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot,
Péld. 3.21
Fiam, ne távozzanak el a te szemeidtől, őrizd meg az igaz * bölcseséget, és a meggondolást!
Péld. 3.22
És lesznek ezek élet * a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak.
Péld. 3.23
Akkor bátorsággal járod a te útadat, és a te lábadat * meg nem ütöd.
Péld. 3.24
Mikor lefekszel, nem * rettegsz; hanem lefekszel és gyönyörűséges lesz a te álmod.
Péld. 3.25
Ne félj a hirtelen való * félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő;
Péld. 3.26
Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megőrzi a te lábadat a fogságtól.
Péld. 3.27
Ne fogd meg a * jótéteményt azoktól, a kiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése.
Péld. 3.28
Ne mondd a te felebarátodnak: menj el, * azután térj meg, és holnap adok; holott nálad van, a mit kér.
Péld. 3.29
Ne forralj a te felebarátod * ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan te veled.
Péld. 3.30
Ne háborogj egy emberrel is * ok nélkül, ha nem illetett gonoszszal téged.
Péld. 3.31
Ne irígykedjél * az erőszakos emberre, és néki semmi útát ne válaszd.
Péld. 3.32
Mert útálja az Úr az engedetlent; és az igazakkal van az ő * titka.
Péld. 3.33
Az Úrnak átka van a * gonosznak házán; de az igazaknak lakhelyét megáldja.
Péld. 3.34
Ha kik csúfolók, ő * megcsúfolja azokat; a szelídeknek pedig ád kedvességet.
Péld. 3.35
A bölcsek * tisztességet örökölnek; a bolondok pedig gyalázatot aratnak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT