Péld. 14

Teljes szövegű keresés

Péld. 14
Péld. 14.1
A bölcs asszony * építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt.
Péld. 14.2
A ki igazán jár, féli az * Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt.
Péld. 14.3
A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket.
Péld. 14.4
Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van.
Péld. 14.5
A hűséges tanú * nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából.
Péld. 14.6
A csúfoló keresi a bölcseséget, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű.
Péld. 14.7
Menj el a bolond férfiú * elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét.
Péld. 14.8
Az eszesnek bölcsesége az ő útának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás.
Péld. 14.9
A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van.
Péld. 14.10
A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes.
Péld. 14.11
Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik.
Péld. 14.12
Van olyan út, mely helyesnek látszik * az ember előtt, és vége a halálra menő út.
Péld. 14.13
Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm * fordul szomorúságra.
Péld. 14.14
Az ő útaiból * elégszik meg az elfordult elméjű; önmagából pedig a jó férfiú.
Péld. 14.15
Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz.
Péld. 14.16
A bölcs félvén, * eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott.
Péld. 14.17
A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz.
Péld. 14.18
Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a * tudománynak koszorúját.
Péld. 14.19
Meghajtják magokat a gonoszok a jók * előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál.
Péld. 14.20
Még az ő felebarátjánál is útálatos a * szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja.
Péld. 14.21
A ki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet * cselekszik, + boldog az!
Péld. 14.22
Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó * szerzőknek.
Péld. 14.23
Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés.
Péld. 14.24
A bölcseknek ékességök az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság.
Péld. 14.25
Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok.
Péld. 14.26
Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz * menedéke.
Péld. 14.27
Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, * a halál tőrének eltávoztatására.
Péld. 14.28
A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása.
Péld. 14.29
A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; a ki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az.
Péld. 14.30
A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.
Péld. 14.31
A ki elnyomja a szegényt, * gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, + a ki könyörül a szűkölködőn.
Péld. 14.32
Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is * reménysége van.
Péld. 14.33
Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcseség; a mi pedig a tudatlanokban van, magát hamar * megismerheti.
Péld. 14.34
Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek.
Péld. 14.35
A királynak jóakaratja van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT