Péld. 13

Teljes szövegű keresés

Péld. 13
Péld. 13.1
A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló * semmi dorgálásnak helyt nem ád.
Péld. 13.2
A férfi az ő szájának gyümölcséből él * jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel.
Péld. 13.3
A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak.
Péld. 13.4
Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak * lelke pedig megkövéredik.
Péld. 13.5
A hamis dolgot gyűlöli az * igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít.
Péld. 13.6
Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség * pedig elveszíti a bűnöst.
Péld. 13.7
Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van.
Péld. 13.8
Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést.
Péld. 13.9
Az igazak * világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek + szövétneke kialszik.
Péld. 13.10
Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál * pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van.
Péld. 13.11
A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; * a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt.
Péld. 13.12
A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek * fája.
Péld. 13.13
Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.
Péld. 13.14
A bölcsnek tanítása * életnek kútfeje, + a halál tőrének eltávoztatására.
Péld. 13.15
Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény.
Péld. 13.16
Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő * bolondságát.
Péld. 13.17
Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig * gyógyulás.
Péld. 13.18
Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik.
Péld. 13.19
A megnyert kivánság * gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól.
Péld. 13.20
A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
Péld. 13.21
A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten.
Péld. 13.22
A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz * számára.
Péld. 13.23
Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; * de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el.
Péld. 13.24
A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt * fenyítékkel.
Péld. 13.25
Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az * istentelenek hasa pedig szűkölködik.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT