Péld. 22

Teljes szövegű keresés

Péld. 22
Péld. 22.1
Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál.
Péld. 22.2
Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindegyiket az ÚR alkotta.
Péld. 22.3
Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják.
Péld. 22.4
Az alázatnak és az ÚR félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet.
Péld. 22.5
Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton: aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat.
Péld. 22.6
Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.
Péld. 22.7
A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a kölcsönadónak.
Péld. 22.8
Aki álnokságot vet, bajt arat, és megsemmisül haragjának botja.
Péld. 22.9
A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek.
Péld. 22.10
Űzd el a csúfolódót, és elmegy vele a perlekedés, megszűnik a peres ügy és a gyalázat.
Péld. 22.11
Aki szereti a szív tisztaságát, és jóindulattal beszél, annak barátja a király.
Péld. 22.12
Az ÚR szeme ügyel az ismeretre, a hűtlenek beszédét meghiúsítja.
Péld. 22.13
Ezt mondja a rest: Oroszlán van odakinn, megöl engem a szabadban.
Péld. 22.14
Mély verem az idegen nő szája, beleesik, akire haragszik az ÚR.
Péld. 22.15
A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle.
Péld. 22.16
Aki elnyomja a nincstelent, hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd ínségre jut.
Péld. 22.17
Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra!
Péld. 22.18
Mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan ott lesznek.
Péld. 22.19
Legyen az ÚRban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony, neked!
Péld. 22.20
Már előbb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat,
Péld. 22.21
tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások, hogy igaz mondásokkal felelhess annak, aki küldött.
Péld. 22.22
Ne rabold ki a szegényt, mivel szegény ő, és ne tipord el a nyomorultat a kapuban!
Péld. 22.23
Mert az ÚR perli perüket, és fosztogatóikat megfosztja életüktől.
Péld. 22.24
Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel,
Péld. 22.25
mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát!
Péld. 22.26
Ne tartozz azok közé, akik kezet adnak, és adósságért kezességet vállalnak!
Péld. 22.27
Miért vegyék el alólad fekvőhelyedet is, ha nem lesz miből fizetned?
Péld. 22.28
Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki!
Péld. 22.29
Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába fog állani, nem marad az alacsonyrangúak szolgálatában.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT