Péld. 21

Teljes szövegű keresés

Péld. 21
Péld. 21.1
Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.
Péld. 21.2
Minden útját helyesnek tartja az ember, de az ÚR vizsgálja meg a szíveket.
Péld. 21.3
Az igaz és törvényes cselekvést többre becsüli az ÚR, mint az áldozatot.
Péld. 21.4
A gőgös tekintet és a kevély szív a bűnösök mécsese: vétek.
Péld. 21.5
A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut.
Péld. 21.6
A hazug nyelvvel szerzett kincs tovaszálló pára és halálos csapda.
Péld. 21.7
A bűnösöket elsodorja erőszakosságuk, mert nem akarják teljesíteni a törvényt.
Péld. 21.8
Tekervényes a bűnös ember útja, de a tisztának az eljárása egyenes.
Péld. 21.9
Jobb a tető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban.
Péld. 21.10
A bűnös lelke rosszat kíván, még a barátjára sem néz jóindulattal.
Péld. 21.11
Ha megbírságolják a csúfolódót, az együgyű lesz bölcs, de ha a bölcset oktatják, maga okul belőle.
Péld. 21.12
Az igaz szemmel tartja a bűnös házát, és a bűnösöket romlásba dönti.
Péld. 21.13
Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált.
Péld. 21.14
A titkon adott ajándék megenyhíti a haragot, és a zsebbe dugott vesztegetés a heves indulatot.
Péld. 21.15
Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés.
Péld. 21.16
Az értelem útjáról letévedő ember az árnyak gyülekezetébe jut majd.
Péld. 21.17
Ínségre jut, aki szeret vigadozni, aki szereti a bort és az olajat, nem gazdagszik meg.
Péld. 21.18
Váltságdíj lesz az igazért a bűnös, és a becsületesek helyett a hűtlen.
Péld. 21.19
Jobb a puszta földjén lakni, mint zsémbes és bosszús asszonnyal.
Péld. 21.20
Drága kincs és olaj van a bölcs hajlékában, az ostoba ember pedig eltékozolja azt.
Péld. 21.21
Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.
Péld. 21.22
Behatol a bölcs a hősök városába, és lerombolja megbízhatónak vélt erődjét.
Péld. 21.23
Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól.
Péld. 21.24
A kevély gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik.
Péld. 21.25
A restet megöli vágyakozása, mert nem akar dolgozni kezével;
Péld. 21.26
egész nap csak vágyakozik, az igaz pedig ad, és nem fukarkodik.
Péld. 21.27
A bűnösök áldozata utálatos, kivált ha galád dologért hozzák.
Péld. 21.28
Aki hazugságot tanúsít, elvész, de aki meggyőződött az ügyről, az mindig beszélhet.
Péld. 21.29
Szemtelen képet vág a bűnös ember, a becsületes pedig rendben tartja dolgait.
Péld. 21.30
Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az ÚRral szemben.
Péld. 21.31
Készen áll a ló a csata napján, de az ÚR adja a győzelmet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT