1Krón. 7

Teljes szövegű keresés

1Krón. 7
1Krón. 7.1
Issakárnak négy fia volt: Tólá, Púá, Jásúb és Simrón.
1Krón. 7.2
Tólá fiai voltak Uzzi, Refájá, Jeriél, Jahmaj, Jibszám és Sámuel. Tólá családfői nemzetségük kiváló vitézei voltak. Számuk Dávid idejében huszonkétezer-hatszáz volt.
1Krón. 7.3
Uzzi fia volt Jizrahjá. Jizrahjá fiai voltak: Míkáél, Óbadjá, Jóél és Jissijjá. Mind az öten főemberek voltak.
1Krón. 7.4
Hozzájuk tartoztak a családi származásuk szerint hadi szolgálatra rendelt csapatok: harminchatezer ember, mert sok feleségük és sok fiuk volt.
1Krón. 7.5
Testvéreik, Issakár egész nemzetsége, kiváló vitézek voltak, összesen nyolcvanhétezren, akiket beírtak a származási jegyzékbe.
1Krón. 7.6
Benjámin fiai hárman voltak: Bela, Beker és Jedíaél.
1Krón. 7.7
Bela fiai voltak: Ecbón, Uzzi, Uzziél, Jerimót és Íri, ez az öt családfő és kiváló vitéz. A származási jegyzékbe huszonkétezer-harmincnégyen voltak beírva.
1Krón. 7.8
Beker fiai voltak: Zemírá, Jóás, Eliezer, Eljóénaj, Omri, Jerémót, Abijjá, Anátót és Álemet. Mindezek Beker fiai voltak.
1Krón. 7.9
A származási jegyzékbe húszezer-kétszáz tőlük származó családfő és kiváló vitéz volt beírva.
1Krón. 7.10
Jedíaél fia Bilhán volt. Bilhán fiai voltak: Jeús, Benjámin, Éhúd, Kenaaná, Zétán, Tarsis és Ahisahar.
1Krón. 7.11
Mindezek Jediaél fiai voltak, családfők és kiváló vitézek; a hadi szolgálatra alkalmas emberek tizenhétezer-kétszázan voltak.
1Krón. 7.12
Suppim és Huppim Ír fiai voltak. Husim Ahér fia volt.
1Krón. 7.13
Naftáli fiai voltak: Jahaciél, Gúni, Jécer és Sallúm, Bilhá unokái.
1Krón. 7.14
Manassé fia volt Aszriél, akit arám másodrangú felesége szült. Ő szülte Mákírt, Gileád atyját is.
1Krón. 7.15
Mákír pedig feleségül vette Huppim és Suppim Maaká nevű húgát. Egy másik fiának Celofhád volt a neve. Celofhádnak csak leányai lettek.
1Krón. 7.16
Maaká, Mákír felesége fiút szült, akit Peresnek nevezett el, öccsét pedig Seresnek. Ennek a fiai Úlám és Rekem voltak.
1Krón. 7.17
Úlám fia Bedán volt. Ezek Gileádnak, Mákír fiának, Manassé unokájának a fiai.
1Krón. 7.18
Nővére, Móleket szülte Ishódot, Abiezert és Mahlát.
1Krón. 7.19
Semídá fiai Ahján, Sekem, Likhi és Aniám voltak.
1Krón. 7.20
Efraim fia volt Sútelah, ennek a fia Bered, ennek a fia Tahat, ennek a fia Eládá, ennek a fia Tahat,
1Krón. 7.21
ennek a fia Zábád, ennek a fiai: Sútelah, Ézer és Elád. Ezeket megölték a gátiak, az ország bennszülöttjei, mert lementek, hogy elvegyék a jószágukat.
1Krón. 7.22
Apjuk, Efraim sokáig gyászolt, ezért elmentek hozzá a testvérei, hogy megvigasztalják.
1Krón. 7.23
Azután bement a feleségéhez, az pedig teherbe esett, és fiút szült, akit Beríának neveztek el, mert ez akkor történt, amikor szerencsétlenség érte a házát.
1Krón. 7.24
Leánya pedig Seerá volt, aki Alsó- és Felső-Bét-Hórónt és Uzén-Seerát építette.
1Krón. 7.25
Fia Refah volt, ennek a fia Resef, ennek a fia Telah, ennek a fia Tahan,
1Krón. 7.26
ennek a fia Ladán, ennek a fia Ammihúd, ennek a fia Elisámá,
1Krón. 7.27
ennek a fia Nún, ennek a fia pedig Józsué volt.
1Krón. 7.28
Az ő birtokuk és lakóhelyük volt Bétel és falvai, keletre Naarán, nyugatra Gézer és falvai, Sikem és falvai, egészen Ajjáig és falvaiig.
1Krón. 7.29
Manassé fiainak a birtokában voltak Bétseán és falvai, Taanak és falvai, Megiddó és falvai, Dór és falvai. Ezekben laktak Izráel fiának, Józsefnek az utódai.
1Krón. 7.30
Ásér fiai voltak: Jimná, Jisvá, Jisvi, Beríá és ezeknek a húga, Szerah.
1Krón. 7.31
Beríá fiai voltak Heber és Malkiél, aki Birzávit apja volt.
1Krón. 7.32
Heber nemzette Jaflétot, Sómért, Hótámot, és ezeknek a húgát, Súát.
1Krón. 7.33
Jaflét fiai voltak: Pászak, Bimhál és Asvát. Ezek Jaflét fiai.
1Krón. 7.34
Sómér fiai voltak: Ahi, Rohgá, Jehubbá és Arám.
1Krón. 7.35
Testvérének, Hélemnek a fiai voltak: Cófah, Jimná, Séles és Ámal.
1Krón. 7.36
Cófah fiai voltak: Szúah, Harnefer, Súál, Béri és Jimrá,
1Krón. 7.37
meg Becer, Hód, Sammá, Silsá, Jitrán és Beérá.
1Krón. 7.38
Jeter fiai voltak: Jefunne, Piszpá és Ará.
1Krón. 7.39
Ullá fiai voltak: Árah, Hanniél és Ricjá.
1Krón. 7.40
Mindezek Ásér utódai, családfők, válogatott kiváló vitézek, a főemberek vezetői voltak. Amikor származási jegyzékbe vették őket a hadi szolgálatra, szám szerint huszonhatezren voltak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT