Reformáció, ellenreformáció és hitviták

Teljes szövegű keresés

Reformáció, ellenreformáció és hitviták
A hitújítás szelleme az 1520-as években válságos időben érkezett hazánkba. Az evangélikus, református, unitárius kereszténység gyors térhódítása az anyanyelvi kultúra fejlődésével, újfajta vallási élet meggyökerezésével, fellángoló hitvitákkal járt együtt, belső megújulásra és a reformációval való szembeszegülésre ösztönözve a hazai katolikus egyházat is. Az elkövetkező, a hit dolgaiban harcos évszázad rajzolta meg végül hazánk felekezeti térképét.
Gyengülő királyi hatalom, gazdasági visszaesés, a parasztháború okozta társadalmi felbolydulás közepette, a török támadás fenyegető árnyékában, amikor a hazai egyház is mély válságot élt át, érkezett magyar földre a reformáció, a hitújitás szelleme. Olyan időpontban, mikor a reneszánsz szellemisége és az egyház belső válsága is előkészítette a talajt a vallási élet megújítása vagy átalakítása, reformok bevezetése számára.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT