Perneczky Géza (1936–)

Teljes szövegű keresés

Perneczky Géza (1936–)
Perneczky Géza a budapesti egyetem művészettörténeti szakán végezte tanulmányait, majd az Élet és Irodalom művészeti kritikusa volt. Tanulmányút a Pávakertbe (Budapest 1969) című kötetében hollandiai tanulmányútjának tapasztalatait dolgozta fel, továbbá művészeti írásaiból adott közre válogatást. 1970-ben Munkácsy Mihályról jelentetett meg monográfiát. Mint a modern irányzatok követője festőként is tevékenykedett. 1970-ben Nyugat-Németországba távozott, Kölnben gimnáziumi tanár. Az avantgarde művészeti áramlatokhoz csatlakozva képzőművészként, illetve művészeti teoretikusként és kritikusként dolgozik. Művészeti írásait, naplójegyzeteit és szépirodalmi műveit sokszorosított formában adja ki.
Szenessy Mario (1930–) a szegedi egyetemen szerzett német-orosz szakos tanári oklevelet, Salgótarjánban, majd a szegedi Orvostudományi Egyetemen tanított. 1963-ban Nyugat-Németországban telepedett le, több német nyelvű regényt és egy Thomas Mann-nal foglalkozó tanulmányt (Über Thomas Mann "Die Betrogene", 1966) adott közre. Tibor Déry (Stuttgart 1970) című könyvében Déry Tibor pályaképét rajzolta meg. Munkájának tengelyébe A befejezetlen mondat című regényt helyezte, részletesen elemezve a regény alakjainak társadalmi hátterét.
Tájékoztató jellegű fejezetünket a szakirodalom néhány fontos és újabb adatával egészítjük ki.
Molnár József: A tizenhatévesek. [Az emigráció fiatal írónemzedékéről.] Látóh 1957. 154–157. – Cs. Szabó László: A húszévesek. [Az 1945 után jelentkezett emigrációs nemzedékről.] Látóh 1957. 1–8. – Cs. Szabó László: Egy év elmúlt. Még egyszer a húszévesekről. Látóh 1958. 1. sz. 67–70. – Márton László: Egy nemzedék arca. ÚjLátóh 1960. 58–61. – Cs. Szabó László: Kilenc költő. Antológia. (Szerk. Szabó Zoltán) IÚ 1960. 12. sz. 8. – Tóth Veremund: A magyar irodalom története. Cleveland 1960. – Gyergyai Albert: Magyarok külföldön. Nagyv 1961. 1566–1567. – Horváth Elemér: Emigráció és irodalom. IÚ 1961. dec. 15. – Könnyű László: Az amerikai magyar irodalom története szemelvényekkel. New York 1961. – Fenyő Miksa: Fiatal írók magukról. IÚ 1962. szept. 15. – Sivirsky Antal: Az emigrációs irodalom feladata. IÚ 1962. máj. 15. – Thinsz Géza: Az egységes magyar irodalomról. IÚ 1962. okt. 1. – Az oszthatatlan magyar irodalom. [Az Irodalmi Újság ankétja legfiatalabb munkatársaival a nyugati emigráns írók és irodalom helyzetéről.] IÚ 1962. aug. 1. – Illés László: Könnyű László: Az amerikai magyar irodalom története. ItK 1963. 241–243. – Cs. Szabó László: A szétszóródás után. IÚ 1963. febr. 15. – Vámos Imre: Magyar írók külföldön. Kort 1963. 3. sz. 428–432. – Leslie Konnyu: Modern magyar literature. New York 1964. – Gara László: Öt világrész magyar írói. IÚ 1965. nov. 15. – Hegedüs Géza: Öt világrész magyar írói. ÉI 1965. szept. 11. – Illyés Gyula: Beszéd Párizsban. Magyar Hírek 1965. jan. 15. – Cs. Szabó László: Az ötödik síp. ÚjLátóh 1965. 447–450. – Háy Gyula: Hány magyar irodalom legyen? IÚ 1966. okt. 23. – Kodály Zoltán: A magyar nyelv az emigrációban. Magyar Hírek 1966. nov. 15. – Mérő Ferenc: Emigrációs magyar irodalom lexikona. Köln – Detroit – Wien 1966. – Borbándi Gyula: Politikai és szellemi örökségünk. ÚjLátóh 1968. 341–349. [10 éves az Új Látóhatár] – Flórián Tibor: Szakadékok fölött. ÚjLátóh 1968. 350–355. – Földes-Papp Károly: Kovács Imre és a fiatalok. (Vita a mai emigráns irodalomról.) ÚjLátóh 1968. 447–452. – Gömöri György: Az irodalomkritika mint a politikai bunkó? ÚjLátóh 1968. 355–357. – Kibédi Varga Áron: Serkentés, nem koszorúzás. ÚjLátóh 1968. 453–456. – Kovács Imre: Werther újabb keservei. ÚjLátóh 1968. 255–262. – Makkai Ádám: A rokonszenvi szerződés. ÚjLátóh 1968. 358–366. – Marton László: A szemétdomb nevében. ÚjLátóh 1968. 456–459. – Nagy Kázmér: Mit ér az ember, ha fiatal? ÚjLátóh 1968. 459–460. – Siklós István: Miért jöttünk el Magyarországról? ÚjLátóh 1968. 366–369. – Vitéz György: Félelem a szokatlantól. ÚjLátóh 1968. 369–372. – Új Égtájak [1956 óta idegenben élő költők antológiája.] Szerk. Gömöri György és Juhász Vilmos. Washington 1969. – Borbándi Gyula: Magánbeszéd a párbeszédről. ÚjLátóh 1969. 4. sz. 289–300. – Csiky Ágnes Mária: Párbeszéd – és ami belőle következik. ÚjLátóh 1969. 534–536. – Gyergyai Albert: Magyarok külföldön. Kort 1969. 2. sz. 320–327. – Hanák Tibor: Az elidegenedés költészete. ÚjLátóh 1969. 565–570. – Határ Győző: Égtájak között. IÚ 1969. 17–18. sz. – Váci Mihály: Az oldott kéve. Meditáció az amerikai magyarok kultúrájáról. Nszab 1969. aug. 3. – Vas István: Új égtájak. Nszab 1969. szept. 14. – Vas István: Költők között. Magyar költészet Nyugaton. Nszab 1969. szept. 21. – Pomogáts Béla: Magyar költők nyugaton. Fo 1970. 4. sz. 55–59. – Puskás Júlia: Amerikai magyar szervezetek. (Az 1880-as évektől napjainkig.) TörtSz 1970. 528–568. – Rónay György: Az olvasó naplója. (Szabó Ferenc: Az ember és világa.) Vig 1970. 415–418. – Rónay György: Az olvasó naplója. (Márai Sándor: Ítélet Canudosban. Napló 1958–1967.) Vig 4451970. 844–848. – Együtt Európában. Szerk. Szépfalusi István. Oslo – Wien 1971. – Hungarians in America. Editor: Desi K. Bognár. Assistant Editor: Katalin Szentpály. Philadelphia 1971. – Rónay György: Az olvasó naplója. (Cs. Szabó László: Római muzsika.) Vig 1971. 3. sz. – Puskás Júlia: Az amerikai magyarság etnikus intézményei. Vig 1971. 202–210., 283–287., 348–356. – Kutasi Kovács Lajos: Eltévedt lovasok. Bécs 1971. 951. (Kézirat.) – Kozocsa Sándor: A Magyar Műhely indexei. Magyar Műhely 1972. 40. sz. 1–96. – Külföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok címjegyzéke és adattára 1945–1970. 2. Nem szocialista országok. Szerk.: Németh Mária. Bp. 1972. – Peéry Rezső: A külföldi magyar irodalom célja és értelme. ÚjLátóh 1972. 560–562. – Béládi Miklós: A nyugati magyar irodalomról Kr 1973. 12. sz. – Béládi Miklós: A nyugati magyar irodalomról. Nyelvünk és Kultúránk [1974] 271–282. – Prominent Hungarians. Ed. by Márton Fekete. London 1973.2 Tűz Tamás: Magyar irodalom Kanadában. ÚjLátóh 1973. 76–77. – Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány. Vázlat az 1944 és 1964 közötti magyar politikai emigráció kialakulásáról. München 1974. – Szabó Zoltán: Hungarica varietas. ÚjLátóh 1974. 89–112. – A tőkés világban 1945 után kiadott magyar nyelvű könyvek az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében. Szerk. Wix Györgyné. É. n. [1974] (Kézirat.) – Kutasi Kovács Lajos: Emigránsok. London 1974. 90 1. (Kézirat.) – Kutasi Kovács Lajos: Az amerikai magyar irodalom. Chardonne 1974. 93 1. (Kézirat.) – Veszely Péter: Magyar emigránsok a magyar emigrációról. Kr 1974. 4. 9–12. – Borbándi Gyula: A nyugati magyar irodalom intézményrendszere. ÚjLátóh 1975. 317–333. – Sárközi Mátyás: A nyugati magyar költészet öt éve 1956 után. ÚjLátóh 1975. 524–531. – Az embernek próbája. Emlékkönyv a Hollandiai Mikes Kelemen Kör fennállásának 25. évfordulójára. Amsterdam 1976. – Nyugati magyar irodalom. Amszterdam 1976. – Új Látóhatár-repertórium. Borbándi Gyula és Szilágyi Attila közreműködésével összeállította Czigány Lóránt. München 1976. – Czigány Lóránt: A nyugati magyar irodalom műhelyei. Nyelvünk és Kultúránk 1979. szept. [36. sz.] – Beszélgetés a nyugati magyar irodalomról. (Béládi Miklós, Czigány Lóránt, Czine Mihály, Ilia Mihály, Karátson Endre, Parancs János, Szabolcsi Miklós) Je 1979. 9. sz. 843–851., 10. sz. 928–940. – Pomogáts Béla: A szótól a szövegig. Három Magyar Műhely-kötet. Je 1979. 6. sz. 553–559. – Borbándi Gyula: Az amerikai magyar irodalom intézményei. ÚjLátóh 1980. 1. sz. 56–75. – Nagy Péter: A borostyán szépsége – Domahidy András regényeiről. Kort 1980. 7. sz. 1117–1121. – Repertórium a Katolikus Szemle I–XXX. évfolyamához 1949–1978. Összeállította Véber Gyula és Véber Gyuláné. Róma 1980. – Nyugati magyar költők antológiája. Szerk. Kemenes Géfin László. Bern 1980. – Vándorének. Nyugat-európai és tengerentúli magyar költők. Szerk. Béládi Miklós. Bp. 1981. – Béládi Miklós: Bevezetés a nyugati magyar irodalomba. Je 1981. 7–8. sz. 683–706. – Pomogáts Béla: Magyar Odisszeuszok. (A nyugati magyar elbeszélő irodalom második nemzedéke.) Je 1981. 7–8. sz. 707–712. – Rónay László: Vándorének. (Nyugat-európai és amerikai magyar költők antológiája.) Je 1981. 7–8. sz. 716–722.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT