A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE KRITIKAI VISSZHANGJA

Teljes szövegű keresés

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE KRITIKAI VISSZHANGJA
Készült az MTA Irodalomtudományi Intézete által kiadott A magyar irodalomtörténet bibliográfiája c. 8 kötetes kézikönyvsorozat (gyűjtőköre: a kezdetektől 1970-ig. Bp. 1972–1997.), valamint az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában megjelent A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája c sorozat eddig megjelent húsz kötete (gyűjtőköre: 1966–1990. Bp. 1979–2000.) felhasználásával.
 
Összeállította
TÓDOR ILDIKÓ
(MTA Irodalomtudományi Intézet)
Megjegyzés: A kötetekről szóló kritikai szakirodalmat tágabban értelmeztük, és a felsorolásba bevontuk a kritikák mellett a kötetek keletkezési körülményeit, a vitákat feltáró beszámolókat, a kritikákhoz való hozzászólásokat, a kötetekről készült rádióbeszélgetéseket is.
A magyar irodalom története. 1–6. köt. Készült A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetében. Főszerk. Sőtér István. Bp. 1964–1966. Akadémiai Kiadó.
1. A magyar irodalom története 1600-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. (A szerk. munkatársai: Varjas Béla, V. Kovács Sándor.) Írták: Gerézdi Rabán, Klaniczay Tibor, V. Kovács Sándor, Pirnát Antal, Stoll Béla, Varjas Béla. 1964. 567 l. — 4. utánnyomás 1984.
2. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. (A szerk. munkatársai: Varjas Béla, V. Kovács Sándor.) Írták: Bán Imre, Hopp Lajos, Klaniczay Tibor, Pirnát Antal, Stoll Béla, Tarnai Andor, Varga Imre. 1964. 646 l. — 4. utánnyomás 1984.
Ism. (az 1. és 2. köt.-ről): Csapláros István, Przegląd Humanistyczny (Warszawa) 1965. 4. sz. 169–175. – Lukácsy Sándor, Ktáros 1965. 176–178. – Mezey László, MKsz 1965. 269–280. – Nemeskürty István, Kr 1965. 5. sz. 52–54. – Pálmai Kálmán, Magyartanítás 1965. 88–91. –Szuromi Lajos, Alf 1965. 8. sz. 92–96. – Végh Ferenc, Vság 1965. 3. sz. 102–104. – Bán Imre, ItK 1966. 175–179. – Csomasz Tóth Kálmán, ItK 1966. 181–182. [Kiegészítések.] – Koltay-Kastner Jenő, ItK 1966. 215–220. [Kiegészítések.] – Nemeskürty István, ALitt 1966. 323–327. – Péter Katalin, Száz 1966. 172–180. – Tarnóc Márton, ItK 1966. 172–175. – V. Windisch Éva, ItK 1966. 220–226. – Szücs Jenő, TörtSz 1967. 119–133. [Vitaösszefoglaló.] – Tarnai Andor–Rigó László–Varga Rózsa, ItK 1967. 366–380. [Vitaösszefoglaló.] – Mišianik, Ján, SlovLit 1968. 376–389.
3. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Szerk. Pándi Pál. (A szerk. munkatársa Lukácsy Sándor.) Irták: Dezsényi Béla, Fenyő István, Horváth Károly, Julow Viktor, Lukácsy Sándor, Mezei Márta, Orosz László, Pándi Pál, Solt Andor, Sőtér Istán, Szauder József, Tarnai Andor, T. Erdélyi Ilona, Tóth Dezső, Wéber Antal. 1965. 831 l. — 4. utánnyomás 1984.
Ism.: Fekete Sándor, Kr 1965. 7. sz. 50–53. – Gyárfás Imre, Napjaink 1965. 9. sz. 4. – Katona Jenő, Ktáros 1965. 495–496. – Kovács Győző, Vság 1965. 11. sz. 103–105. – [Pók Lajos] P. L., A Könyv 1965. 12. sz. 385–386. – Rónay György, Vig 1965. 753–759. – Barta János, ItK 1966. 455–462. – Kiss Tamás, Alf 1966. 2. sz. 92–95. – Nemeskürty István, ALitt 1966. 323–327. – Rigó László, ItK 1966. 395–400. – Wéber Antal, ALitt 1966. 489–492. – Tarnai Andor–Rigó László–Varga Rózsa, ItK 1967. 366–380. [Vitaösszefoglaló.] – Varga János, TörtSz 1967. 134–146. – Vörös Károly, Száz 1969. 127–132.
4. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. Szerk. Sőtér István. (A szerk. munkatársa: Somogyi Sándor.) Írták: Diószegi András, Gergely Gergely, Horváth Károly, Komlós Aladár, Kovács Kálmán, Mezei József, Nagy Miklós, Németh G. Béla, Németh Lajos, Osváth Béla, Somogyi Sándor, Sőtér István, Szabolcsi Bence, Vajda György Mihály. 1965. 1072 l. — 4. utánnyomás 1985.
Ism.: Keresztury Dezső, Kr 1965. 12. sz. 58–62. – Kovács Győző, Vság 1965. 11. sz. 103–105. –Lukácsy Sándor, Ktáros 1965. 627–628. – Pálmai Kálmán, Magyartanítás 1965. 272–276. – [Pók Lajos] P. L., A Köny 1965. 12. sz. 385–386. – Rónay György, Vig 1965. 753–759. – Kiss Tamás, Alf 1966. 2. sz. 92–95. – Nemeskürty István, ALitt 1966. 323–327. – Rigó László, ItK 1966. 395–400. – Szauder József, ItK 1966. 462–467. – Szauder József, ALitt 1966. 492–498. – Tarnai Andor–Rigó László–Varga Rózsa, ItK 1967. 366–380. [Vitaösszefoglaló.]
5. A magyar irodalom története 1905–1919. Szerk. Szabolcsi Miklós. (A szerk. munkatársa Rába György.) Írták: Bodnár György, Czine Mihály, Ferenczi László, Hanák Péter, József Farkas, Kiss Ferenc, Komlós Aladár, Osváth Béla, Rába György, Szabolcsi Miklós, Ungvári Tamás, Varga József, Vargha Kálmán. 1965. 543 l.
6. A magyar irodalom története 1919-től napjaikig. Szerk.: Szabolcsi Miklós. (A szerk. munkatársai: Béládi Miklós, Bodnár György.) Írták: Béládi Miklós, Bodnár György, Bori Imre, Czine Mihály, Csanda Sándor, Diószegi András, Illés László, Imre Katalin, József Farkas, Kenyeres Zoltán, B. Nagy László, Nagy Péter, †Osváth Béla, Pomogáts Béla, Rába György, Szabó György, Szabolcsi Miklós, Szeli István, Tamás Attila, Tóth Dezső, Ungvári Tamás, Vargha Kálmán. 1966. 1106 l.
Ism. (az 5–6. köt.-ről.): Fenyő István, MNemzet 1965. nov. 2., 8. – Gyárfás Imre, Napjaink 1965. dec. 1., 8. – Barta János, Kr 1966. 3. sz. 52–57. – Fenyő István, Nszab 1966. ápr. 24. – Fenyő Miksa, IÚ 1966. jan. 15. 6–7. – Koczkás Sándor, Kr 1966. 7. sz. 46–50. – Lukácsy Sándor, Ktáros 1966. 5. sz. 292–293. – Major Ottó, Tük 1966. máj. 24. 18. – Nemeskürty István, ALitt 1966. 323–327. – Pálmai Kálmán, Magyartanítás 1966. 273–278. – Rónay László, Je 1966. 1072–1078. – Sükösd Mihály, ÉI 1966. jún. 18. 2–3. – Tóth Béla, TheolSz 1966. 127–128. –Cushing, G. F., SlavEERev 1967. 511–513. – Koczkás Sándor, ALitt 1967. 319–327. – Laczkó Miklós, TörtSz 1967. 2. sz. 146. – Nagy Péter, ALitt 1967. 313–319. – Pašiaková, Jaroslava, ISz 1967. 461–462. – Tarnai Andor–Rigó László–Varga Rózsa, ItK 1967. 366–380. [Vitaösszefoglaló.] – Mišianik, Jan–Chmel, Rudolf, SlovLit 1968. 376–389.
A magyar irodalom története 1945–1975. 1–4. köt. Készült a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében. Szerk. biz. [az 1. és a 4. köt.-nél]: Béládi Miklós, Bodnár György, Sőtér István, Szabolcsi Miklós, [a 2/1–2. köt.-nél]:†Béládi Miklós, Bodnár György, Sőtér István, Szabolcsi Miklós, [a 3/1–2. köt.-nél]: †Béládi Miklós, Bodnár György, †Sőtér István, Szabolcsi Miklós. Bp. 1981–1990. Akadémiai Kiadó.
1. Irodalmi élet és irodalomkritika. Szerk. Béládi Miklós. (A szerk. munkatársai: Rónay László, R. Takács Olga.) Írták: Agárdi Péter, Béládi Miklós, Bodnár György, Kenyeres Zoltán, Kiss Ferenc, Köpeczi Béla, Rónay László, Sőtér István, Szabolcsi Miklós, Szerdahelyi István, Sziklay László. 1981. 527 l. — 2., változatlan kiad. [1984.]
Ism.: [Bálint B. András] B. B. A., Vig 1982. 11. sz. 865–867. – Bános Tibor, Mo 1982. 38. sz.. 39. –Berkes Erzsébet, ÉI 1982. 9. sz. 3. – Csibra István, Kr 1982. 4. sz. 24–26., és Látóh 1982. 8. sz. 125–136. – Dér Zotán, 7Nap 1982. 41. sz. 11. – Falus Róbert, Nszab 1982. márc. 30. 7. – E. Fehér Pál, Nszab 1982. ápr. 17. 15. – Gál István, Népújs 1982. jún. 26. 9. – Görömbei András, Je 1982. 11. sz. 1019–1024. – Hámori László, Üz 1982. 10–11. sz. 602–606. – [Hanák Tibor] H. T., BécsiN 1982. 5. sz. 10. – Horpácsi Sándor, Közn 1982. 29 sz. 15. – Hudi József, Napló 1982. máj. 29. 9. [Hozzászólás a kritikákhoz.] – Jung Károly, Híd 1982. 11. sz. 1325–1328. – Laczkó András, Som 1982. 4. sz. 32., SomogyiNlap 1982. ápr. 17. 4. – Major Ottó, ÚjT 1982. 8. sz. 20–21. – Pomogáts Béla, MH 1982. febr. 20. 8., Kvilág 1982. 3. sz. 2. – Simon Zoltán, Alf 1982. 10. sz. 78–83. – Ungvári Tamás, Kort 1982. 6. sz. 954–966. – [Rádióbeszélgetés a kötetről Béládi Miklós, Németh G. Béla, Tóth Dezső, Szabó B. István részvételével.], Látóh 1982. 8. sz. 136–155. [Elhangzott 1982. május 6-án a Magyar Rádió „Gondolat” c. műsorában.] – Vörös László, Ttáj 1983. 3. sz. 88–93. – Alexa Károly, HungÉrt 1984. 3–4. sz. 116–117. – Berkes Erzsébet: Pillanatképek. Bp. 1984. 315–322. – Major Ottó: Egy nemzet férfkora. Bp. 1984. 49–56. – Görömbei András: „Ki viszi át…?” Bp. 1986. 286–299. – Ungvári Tamás: Az irodalomtörténet diszkrét bája. Bp. 1988. 51–84.
2/1–2. A költészet. Szerk. †Béládi Miklós. A szerk. munkatársa Rónay László. (A szerkesztésben közreműködtek: Pomogáts Béla, R. Takács Olga.) 1986. 562; 563–1150 [1] l.
Ism.: Kabdebó Lóránt, Kvilág 1986. 5. sz. 36. – Kántor Lajos, Kort 1986. 12. sz. 151–156. – Mátyás István, Nszava 1986. júl. 12. 8. – Szabolcsi Gábor, Nszab 1986. szept. 6. 15. – Alabán Ferenc, Hét 1987. 15. sz. 9. – Alexa Károly, HungÉrt 1988. 3–4. sz. 84–86. – Vasy Géza, Fo 1988. 6. sz. 89–93. – Alföldy Jenő, It 1989. 1. sz. 121–131. – Olasz Sándor, ÚjFo 1989. 1. sz. 85–88.
3/1–2. (1.) A próza. (2.) A próza és a dráma. Szerk.: †Béládi Miklós, Rónay László. A szerk. munkatársa Erdődy Edit. (A szerkesztésben közreműködtek: Pomogáts Béla, R. Takács Olga.) 1990. 689; 697–1618 [1] l.
Ism.: Rónay László, Nszava 1990. nov. 17. 8. [ A magyar irodalom története 1945–1975 c. kézikönyvsorozat keletkezési körülményeiről.] –Vasy Géza, Holnap 1991. 6. sz. 23. – Szörényi László, Életünk 1992. 10. sz. 1047–1052. [Kitekintés a kézikönyvsorozat keletkezéstörténetére is.] – Tarján Tamás, It 1992. 630–638. – Wirht Imre, ÉI 1992. 43. sz. 11. – Végh Balázs, BécsiN 1995. 6. sz. 11. – Szörényi László: Delfinárium. Filológiai groteszkek. Miskolc, 1998. 146–155. – 2. jav. utánnyomás: Miskolc, 2000.
4. A határon túli magyar irodalom. Szerk. Béládi Miklós. (A szerk. munkatársai: Pomogáts Béla, Rónay László, R. Takács Olga.) Írták: Béládi Miklós, S. Benedek András, Bori Imre, Csanda Sándor, Kántor Lajos, †Kovács Vilmos, Láng Gusztáv, Pomogáts Béla, Rónay László, Szeli István. 1982. 463 [1] l.
Ism.: Dér Zoltán, 7Nap 1982. 41. sz. 11. – Hámori László, Üz 1982. 10–11. sz. 602–606. – [Hanák Tibor] H. T., BécsiN 1982. 5. sz. 10. – Jung Károly, Híd 1982. 11. sz. 1325–1328. – Szalay Károly, Nszava 1982. jún. 26. 9. – Szekér Endre, PetőfiN 1982. szept. 19. 5. – Tarján Tamás, Nszab 1982. nov. 23. 7. – Taxner-Tóth Ernő, MNemzet 1982. szept 21. 4. – Záhony Éva, Kvilág 1982. 8. sz. 8. – Bertha Bulcsu, ÉI 1983. 2. sz. 4. – Görömbei András, Je 1983. 5. sz. 473–480. – Hámori László, Üz 1983. 10. sz. 11. – M. Pásztor József, MH 1983. jan. 18. 6. – Rácz-Székely Győző, Közn 1983. 16. sz. 13. – Sipos Lajos, Napj 1983. 6. sz. 31–33. – Tóth Piroska, Fo 1983. 3. sz. 89–90.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT