Ladányi Ferenc. Olvasókönyv a 3. oszt. sz. Ld. Tiszántúli ref. egyházkerület népiskolai kiadványai, 29.