Lachmann József. Rétmívelés és szénakészítés. Ld. Uránia népszerű tud. felolvasások, 162.