1911–1920/II

Teljes szövegű keresés

1911–1920/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1911–1920
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1911–1920.
A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
BARCZA IMRE CÍMANYAGÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL
ÖSSZEÁLLÍTOTTA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
DR. KOZOCSA SÁNDOR
II. KÖTET
AZ 1911–1920. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
KÜLÖNLENYOMATOK, ZENEMŰVEK ÉS TÉRKÉPEK BETŰRENDES JEGYZÉKE
L–Z
BUDAPEST, 1942
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
 

 

Lakos Lajos. Orosz vagy román kéz? Tanulmány a debreceni pokolgép-merényletről. Nagyvárad, 1914. Béres–Held. 54 l. Lakos Lajos. A váradi zsidóság története. U. o., 1912. Nagyvárad ny. 262 l. Lakos Soma. Közforgalmi iratok mintagyüjteménye. Ld. Reich Manó. Laky Dezső. A Magyar Fajegészségtani és Népesedéspolitikai Társaság munkaköre. Bp., 1918. Ny. n. 8 l. (Klny. a nemzetvédelemből.) Laky Dezső. Magyarország városainak háztartása az 1910. évben. Bp., 1916. Athenaeum. 4°. V [1], 191 [1] l. (Klny. a Magyar Statis… Laky Dezső. Tizenöt év kivándorlásunk történetéből. U. o., 1918. Pesti kny. 4°. 136 l. (Klny. U. abból.) Laky Dezső. Városaink és a mezőgazdasági termelés. U. o., 1913. Stephaneum. (Klny. a Magyar Gazdák Szemléjéből.) Laky Imre. A büntetőtörvények tankönyve. 2. bőv. kiad. Bp., 1914. Pátria. Nágel biz. VIII. 324 l. U. az. Ld. Rendőri iskolák tana… Laky Imre. Egy tiszt naplójából. Igaz elbeszélés 3 részben. Bp., 1920. Pátria. 206 l. Laky Imre. Közjog, közigazgatási jog, magánjog. Ld. Rendőri iskolák tananyagának tára, 1. Laky Imre. Novibazár. Szandzsák-Plevlje. Ld. Várady Géza. Laky Imre. A szolgálati szabályzat tankönyve. Ld. Rendőri iskolák tananyagának tára, 3. Laky Vilmos. Horatius ódaköltészete Augustus erkölcsreformáló terveinek szolgálatában. Győr, 1918. Győregyházmegyei kny. 61 [1] l. Lallosevits L. A magyar magánjog kézikönyve. Ld. Jogi zsebkönyvek, 13/14. Lám Frigyes. Baudelaire. Bp., 1914. Stephaneum. 16. l. (Klny. a Katholikus Szemléből.). Lám Frigyes. Brentano Kelemen. U. o., 1918. 20 l. (Klny. U. abból.) Lám Frigyes. A magyar császár. Győr, 1915. Győri Hirlap ny. 15 [1] l. Lamács Lujza. Ld. Dánielné Lamács L. Lamarck Jean. A fajok átalakulása. Ld. Darwin-kvtár, 6. Lamb Károly és Mária. Shakespeare „Vihar“-ja. Ld. Kétnyelvű klasszikus kvtár. 27. Lamberg Dezső Sándor. Költeményei. Temesvár, 1911. Csanádegyházmegyei kny. 138 [VI] l. Lamberger Béla. A mezőgazdasági kettős számvitel alapkérdése. Az üzemágak közötti elszámolás módozatai. Bp., 1912. Pátria. 47 l. … Lamberk F. F. Blázinec v prvom poschodi. Ld. Slovenský divad. ochotnik, 13. Lambrecht Kálmán. A borsodi Bükk fossilis madarai. – Fossile Vögel des Borsoder Bükkgebirges. Bp., 1912. Hornyánszky. 4°. 269–320… Lambrecht Kálmán. Fossilis szakállas saskeselyű. – Gypaëtus barbatus L. – és rétisas – Haliaëtus albicilla L. – a borsodi Bükkben… Lambrecht Kálmán. A fűrészmalom. U. o., 1913. Pátria 29. [1] l. (Klny. az Erdészeti Lapokból.) Lambrecht Kálmán. Herman Ottó. Az utolsó magyar polihisztor élete és kora. U. o., 1920. Biró M. Ifjúság biz. VIII. 258 l. 90.– Lambrecht Kálmán. A madarak szárnyközépcsontjának – os metacarpi - morfológiája. – Morphologie des Mittelhandknochens – os metaca… Lambrecht Kálmán. A magyar föld első krétakori madara. U. o., 1915. Pesti Lloyd-társ. 5 l. (Klny. a Természettud. Közlönyből.) Lambrecht Kálmán. A magyar malmok könyve. Ld. Iparosok olvasótára. XXI: 8/9. Lambrecht Kálmán. A magyar szélmalom. Bp., 1911. Hornyánszky. 64 l. (Klny. az Ethnographiából.) Lambrecht Kálmán. Modern múzeumpolitika. Ld. Természettud. Szövetség kiadványai, 1. Lambrecht Kálmán. Őslénytan. Ld. Marx-Engels munkásegyetem kiadványai, [III., 1.]. Lambrecht Kálmán. A Plotus genus a magyar neogénben. Ld. Földtani Intézet évkönyve, XXIV., 1. – Németül: Mitteilungen aus dem Jah… Lambrecht Kálmán. A remetehegyi sziklafülke postglaciális faunája. Ld. U. o., XXII., 6. Lambrechts Hector. A világháború és az új élet. Átdolg.: Geöcze Sarolta. Bp., 1918. Bethlen ny. Pátria biz. 248 l. Lamm Dezső. Fémgazdálkodásunk az átmeneti időben. Közgazdasági tanulmány. Függelék: Fémstatisztikai táblázatok. Bp., 1918. Wodian… Lamm Dezső. A nyomási szilárdság elmélete. U. o., 1918. M. T. Akadémia. 435–485. l. (Klny. a Math. és Termtud. Értesítőből.) Lammasch Henrik. Az államok békeszövetsége. Ford.: Bodó Pál. Bp., 1918. Pallas. 46 l. 2.50 Lamos József. Van-e a likőrben saccharin ? Eperjes, 1914. Kósch Á. 16 l. Lampérth Géza. Bocskay és a hajdú vitézek. Bp., [1920]. Erdély kny. 7 [1] l. Lampérth Géza. Beszélgetés a házasságról és egyéb elbeszélések. U. o., 1913. Franklin. 235 l. 4.– Lampérth Géza. Elmult időkből. Ld. Filléres kvtár, 70., 188. Lampérth Géza. Az én rózsáim. Ld. Bibliotheca vitae, [15]. Lampérth Géza. A főhadnagy úr sarcol. Ld. Ifjúsági színjátékok. 9/10. Lampérth Géza. A glóriás Rákóczi. Írta és a magyar ifjúság szívébe ajánlja – Bp., 1914. Élet ny. Németh biz. 40 l. –.80 U. az. 2.… Lampérth Géza. Három pápai diák balatoni kalandozásai. 2. kiad. Ld. Filléres kvtár. 145. Lampérth Géza. Hű a koporsóig. Ld. U. o., 220-21. Lampérth Géza. Kedves könyvem. Vidám versek, mesék, történetek. Bp., 1918. Stephaneum. Magyar írók társasága. 78 l. Lampérth Géza. A kompánia rózsája és egyéb kuruc történetek. Ld. Olcsó kvtár, 1631–1633. Lampérth Géza. A magyar katona ezer éven át. Haranghy Jenő rajzaival. Bp., 1916. Athenaeum. 297 l. 4.– Lampérth Géza. A nagy dárdás meg a kis dárdás. Ld. Filléres kvtár, 355/57. Lampérth Géza. Pápai diákok kalandozásai a Bakonyban. Ld. U. o., 147. Lampérth Géza. Rákóczi lobogója. Ld. Ifjúsági színjátékok. 3. Lampérth Géza. Rendületlenül. Ld. Műkedvelők színháza, 45. Lampérth Géza. A szent kürt. (Versek.) Ébresztő hangok a magyar nemzethez. (1918–1920 ) Bp., 1920. Élet ny. Pfeifer biz. 40 l. 10… Lampl Hugó. Modell tetszés szerinti keverésű betonok szilárdságának és viszont tetszés szerinti szilárdságú betonok leggazdaságos… Lampl Hugó. Vasszádfalak. A vasszád falazás gyakorlati végrehajtása. A vasszádfalak alkalmazása. Bp., 1917. Pallas 143 [1] l., 24… Lampl Hugó. Sajó Elemér: A beton. A beton összetétele és tulajdonságainak vizsgálata. A betonozás gyakorlati végrehajtása. A beto… Lampl Hugó. Sajó Elemér: Új eljárás a leggazdaságosabb betonkeverékek megállapítására. U. o., 1914. 4°. 40 l. 2.50 Lamszusz Wilhelm. Emberek vágóhídja. Képek az eljövendő világháborúból. Ld. Világosság kvtár, 156/159. Lan Béla. Háborgó vasúton. (Elbeszélések.) Bp., [1913]. Szent István-Társ. 178 l. 2.40 Lánckereskedelmi rendelet. A –. Ismerteti: Kuthi Sándor. Debrecen, 1917. Csáthy F. 16°. 26 l. 1.20 Lánczi Jenő. A polgári perrendtartás zsebkönyve. Ld. Magyar törvények. Franklin zsebkiadásai. [11]. Lánczi Jenő. A szerb agrárjog. Ld. Magyar-bosnyák és keleti gazd. központ kiadványai, 12. Lánczi Jenő. Vallás és kapitalizmus. Ld. Tevan kvtár, 30. Lánczy Leó. Elnöki indítvány a Keleten beállott béke gazdasági következményei ügyében. Bp., 1918. Keresk. és Iparkamara. 4°. 10 l. Land Hans. Annine házassága. Regény. [Új kiad.] Bp., 1920. Légrády. 162 l. 12.– U. az. Ld. Legjobb könyvek. 206. és IIL, 4. Land der Sklavenhälter. Das –. Bp., 1919. Közokt. népbizt. 7 l. –.50 Landauer Béla. Glória. Ld. Bibliotheca vitae. [25]. Landauer Béla. A nagy esztendő. Egy haditudósító naplójából. 1914–15. Bp., 1915. Élet ny. Németh biz. 219 l. 2.50 U. az. 2. kiad.… Landauer Béla. Népek csatája. U. o., 1916. Pallas. 192 l. Landauer Béla. A tanár. Regény. U. o., 1917. Franklin. 249 l. 5.– Landauer Béla. Die Weltschlacht. U. o., 1916. Pallas. 192 l. Lander Gustav. Jahresbericht der Bienenzuchtsektion des Schässburger landwirtschaftlichen Bezirksvereins. Schässburg [Segesvár]. … Landes Industrie-Verein. Auszug aus dem Jahresbericht über das Jahr 1913. Bp., 1913. Pester Lloyd. 12 l. U. az. 1914. U. o. 12 l.… Landgraf L. Magnard. Melodramatisch bearbeitet von W. Gabler. Bp., [1915]. Károlyi Gy. [4] l. Landgraf L. A szervezet és a vitalis energia szerepe az alveolaris phorrheánál. Bp., 1911. Stephaneum. 8 l. (Klny. a Stomatológia… Landler Jenő. Egy mindnyájunkért, mindnyájan egyért. Ld. Haladás kvtár. 3. U. az. Ld. Szocialista agitációs iratok. 20.. Landler Jenő. Rablógazdálkodás villamos- és gőzerőre. 1912. május hó 12-i gyűlési beszéde „A tarifaemelés és villamos balesetek“ … Landsberger Artúr. Hirn doktor esete. Ld. Kék könyvek. [15]. Landsberger Artúr. Kacagj Bajazzó! Ld. Kultúra. regénytára, 19. Landsberger Artúr. Morál. Ld. U. o., 17. Landsberger Artúr. Ördög. Marietta! Ld. Pán kvtár. 12. Landsberger Artúr. A sátán halála. Ld. Kultúra regénytára, 31. Landwirtekongress des Bundes ungarischer Landwirte in Temesvár am 17. Juni 1917. Der –. Bp., 1914. Stephaneum. OMGE. 83 [1] l. Landwirtschaftlicher Kalender. Zusammengestellt von Alex. Székely. Übersetzt von Albert Preiss. 6-8. évf. 1912–1914. Beszterce. 1… Láng Adolf. A talus pathologiás töréséről. Bp., 1914. Franklin. 15 l. (Klny. a Gyógyászatból.) Láng Adolf. A talus töréseiről. U. o., 1914. Pesti Lloyd. 23 l. (Klny. a Budapesti Orvosi Ujság tud. közleményeiből.) Láng Adolf. A súlyosan fertőzött sebek kezeléséről. U. o., 1917. Franklin. 394-415.l. (Klny. az Orvosképzésből.) Láng Béla. Védőbeszéd gyilkosság és rablás bűntette miatt vádolt Balázs István elleni bűnügyben. Elmondotta a temesvári esküdtbír… Láng Aemilius. Gallus. Ad fabulam W. A. Beckerii in usum studiosae iuventutis ad privatam Romanorum vitam cognoscendam. Bp., 1914… Láng Gyula. Kirándulás a tengerpartra. A mezőberényi áll. polg. iskola 1914. évi tanulmányútja. Mezőberény. 1914. Baltha. 12 l. Lang Henrik. válogatott vallásos beszédei. Magyarra ford.: Mitrovics Gyula. 2. kiad. Debrecen. 1911. Hegedüs–Sándor. 196 l. Láng Ince. Katolikus szertartástan. Középiskolák használatára. Székesfehérvár. 1915. Debreczeni ny. Bp. Németh biz. 144 l. Láng István. Álomlovag. Nagyvárad. 1914. Láng J. 80 l. Láng István. Tanulmányok. Beszéd 1848. március 15-ről. A kuruckor szelleme a kuruckor költészetében. U. o., 1914. 63 l. Láng József. A báznai sertés eredete és tenyésztése. Ld. Magyar Orsz. Állatorvos-Egyesület erdélyrészi osztályának kiadása. 7. Láng József. Húszéves mult a jótékonyság szolgálatában. Nagyvárad, 1918. Jáng J. 15 l. Láng József. A készpénzforgalom csökkentése és valutánk megjavítása. Bp., 1918. Egyesült kny. 12 l.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT