XIII. 1–2. U. az: A favieresi lelkész. 2. kiad. 1913. 2 köt.