Zsoltárok könyve. A – (125 l.) Bpest, 1909. Biblia-Társulat.