Zsolozsma. a bold. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tiszteletére. (8-r. 14 l.) Bpest, (é. n.) Stephaneum-nyda.