Zsoldos László. Pamino. Elbeszélés. (8-r. 207 1 l.) Bpest, (é. n.) Tolnai Világlapja.