Tudományos zsebkönyvtár. 1–7., 11., 13., 15., 16., 21., 22., 24., 25., 31–36., 39–42., 44., 48–49., 52–55., 58., 61–218. szám. (K…

Teljes szövegű keresés

Tudományos zsebkönyvtár. 1–7., 11., 13., 15., 16., 21., 22., 24., 25., 31–36., 39–42., 44., 48–49., 52–55., 58., 61–218. szám. (K. 8-r-) Bpest, 1901–1910. Stampfel-féle kkh. Egy-egy szám – .60

 

156–157. Serédi Lajos dr. A filozófia története. (164 l.) 1904. 158. Lévay Ede dr. Geometriai példatár. (74 l.) 1904. 159–160. Trautmann Henrik. Könyvvitel. (172 l.) 1904. 161–162. Heinrich Károly dr. Kereskedelmi levelezés. (172 l.) 1910. 163. Perjessy László. Politikai számtan. (68 l.) 1904. 164. Bedő Mór dr. Telekkönyv. (68 l.) 1904. 165–167. Schmidt Márton dr. Képes atlasz a görög és római régiségekhez. (45 1. és 90 tábla.) 1904. 168–169. Sebetič Raimund. A kardvívás. 30 ábrával. 3 kiadás. (126 l.) 1904. 170. Sebetič Raimund. Párbajszabályok. 5. kiadás. (59 l.) 1904. 171–172. Weszely Ödön dr. Pedagógia. Nevelés- és tanítástan. (168 l.) 1905. 173. Fejes Áron. A magyar helyesírás szabályai. (Szójegyzékkel) iskolai és magánhasználatra a helyesírásra vonatkozó miniszteri r… 174–177. Kenéz Béla dr. Magyarország népességi statisztikája. (310 l.) 1906. 178–179. Atzél Béla dr. A kihágások könyve. (181 l.) 1906. 180–182. Gratz Gusztáv dr. Nemzetközi jog. 2. kiadás. (150 l.) 1906. 182–183. Barabás József dr. Népszerű egészségtan. (144 l.) 1906. 184–186. Cupcea Péter. Teljes román nyelvtan. Alaktan és mondattan, fordítási gyakorlatokkal. Magyar-román és román-magyar kis sz… 187–188. Kovács Gábor dr. Pénzügytan. Államgazdaságtan. (112 l.) 1906. 189–191. Atzél Béla dr. Az ausztriai általános polgári törvénykönyv. Jegyzetekkel és utalásokkal ellátva. (244 l.) 1906. 192–193. Rubinyi Mózes dr. Általános nyelvtudomány. (114 l.) 1907. 194. Atzél Béla dr. Kereskedelmi vétségek. A kereskedelmi bíróságok hatáskörébe utalt vétségek eseteiben követendő eljárás. (63 l… 195. Szelényi Ödön dr. A filozófia alapfogalmai. (80 l.) 1907. 196–198. Myskovszky Ernő. A magyar képzőművészet története. (154 l.) 1906. 199–200. Cserey Adolf dr. Növénytani kifejezések betűrendes ismertetése, kiegészítésül a növényhatározóhoz. Számos ábrával. (125 … 201–203. Kovács Gábor dr. A szociálizmus. (231 l.) 1907. 204–206. Maróczy Géza. A sakk. Útmutatás a sakkjáték megtanulására. (176 l.) 1907. 207. Lévay Ede dr. Fizikai példatár. I. sorozat. Feladatok a mechanika, akusztika és optika köréből. (68 l.) 1909. 208. U. a. II. sorozat. Feladatok a hőtan, mágnesség és elektromosság köréből. (63 l.) 1909. 209–212. Péterfi Tibor dr. Szövettan. Sejttan, általános fejlődéstan, általános szövettan, az idegrendszer és az érzékszervek szö… 213–215. Hevesi Sándor dr. A színjátszás művészete. (208 l.) 1908. 216–218. Hevesi Sándor dr. Az előadás művészete. (208 l.) 1908.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT