Afrika. Az olasz-török háború színhelye. 1:2.400.000 Bpest, 1910. U. o.