Lampért Géza. Rákóczi lobogója. Ld.: Kis kvtár. 115–116.