Lampel-féle állattani atlasz. Ld.: Állattani atlasz.