Laki Bennó. Rendszeres német nyelvtan. (n. 8-r. 160 l.) Bpest, 1909. Szent István-Társulat. 1.80