1901–1910/II

Teljes szövegű keresés

1901–1910/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1901–1910
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
BIBLIOGAPHIA HUNGARICA 1901–1910.
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1901–1910.
AZ 1901–1910. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
FOLYÓIRATOK, ATLASZOK ÉS TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK REPERTORIUMÁVAL.
SZERKESZTETTÉK
PETRIK GÉZA ÉS BARCZA IMRE.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
II.
LAKATOS–ZUGLIGET
BUDAPEST.
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
 

 

Zirkelbach Antal dr. Mily értékkel bír a gelatina-injectio az aneurysmák gyógykezelésénél? Különny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-r… Zirkelbach Antal dr. A bromopan gyógyértéke epilepsiánál. Különny. a „Magyar Orvosok Lapjá”-ból. (8-r. 7 l.) Bpest, 1903. Pallas … Zirkelbach Antal dr. A hyperidrosis bilateralis faciei egy esete. Különny. a „Bpesti Orvosi Ujság”-ból. (8-r. 8 l.) Bpest, 1903. … Zirkelbach Antal dr. Az echiriococcus-tömlők punctiojának veszélyeiről. Két eset kapcsán. Különny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-r.… Zirkelbach Antal dr. Egy újabb altatószerről. Különny. a „Bpesti Orvosi Ujság”-ból. (8-r.) Bpest, 1904. Zirkelbach Antal dr. Az orsóféreg vándorlásának esete. Különny. a „Bpesti Orvosi Ujság”-ból. (8-r.) Bpest, 1904. Zirkelbach Antal dr. A hashagymázról. 317 kórtörténet alapján. Különny. a „Bpesti Orvosi Ujság”-ból. (8-r. 17 l.) Bpest, 1905. „P… Zirkelbach Antal dr. Adatok a gyomorrák diagnosisához. Különny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-r. 8 l.) Bpest, 1906. Pesti Lloyd-Tár… Zirkelbach Antal dr. A vizelet chemiai energiatatalmának változása különféle betegségekben. Különny. az „Orvosi Hetilap”-ból. (8-… Zirkelbach Antal dr. A heveny sokízületi csúz és a szívbajok közötti viszony. Ld.: Klinikai füzetek XI. 9. Zirkelbach Antal dr. A tüdő- és mellhártyabajok physikális therapiája. Ld.: Klinikai füzetek XVIII. 2. 3. 6. Zirkelbach Antal dr. A tüdővész gyógyítása. Ld.: Klinikai füzetek XIII. 4. Zirkelbach Antal dr. A szagláshiány kórtanáról. Ld.: Ónodi Adolf. Zirkelbach Antal dr. A gyomortáji bordaközi phonatios jelenségekről. Ld.: Weisz Ede. Zirkularverordnung des Ministers des Innern. Zahl 90.0000/III. a/1905. Durchführung des G. A. v. 1903. über das Wahllrecth der Au… Ziskay Antal. A szekularizációról. (8-r. 20 l.) Szabadka, 1909. Szt.-Antal nyda. Zitelmann Ernő dr. Törvényvhez kötöttség és bírói szabadság. Ld.: Jogászegyl. értek. 272. Zivuska Jenő. Pyrker László élete és művei. (8-r. 75 l.) Besztercebánya, 1904. Machold Fülöp kvny. Zivuska Jenő. A megreformált akadémia. Pedagogiai tanulmány a felső erdészeti oktatás köréből. (8-r. 88 l.) Ungvár, 1906. Székely… Zivuska Jenő. A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság régi okiratának tartalomjegyzéke. (VI. 288 l.) Besztercebánya, 1906. Mach… Zivuska Jenő. A becsületszó. Ld.: Színházak műsora 102. Zlamár Ágost. XIII. Leo pápa. Ld.: Iskolai értesítő. Gyulafehérvár. Zlinszky Imre. A magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel a gyakorlat igényeire. 8. kiadás. Reine János dr. által újra… Zlinszky Imre. A magyar telekkönyvi rendtartás. Ld.: Imling Konrád. Zlinszky István. Emlékirat a dohány termelése, beváltása és gyártása tárgyában, az egyedáruság keretén belül. Kiadja a Békésmegye… Zlinszky János. A földmívelőosztály védelme. (8-r. 19 l.) Bpest, 1901. Buschmann F. ny. A kath. körök orsz. szövetségének kiadv. … Zobeltitz Hanns. A spártai nagynéne. Ld.: Egyet regtár XVIII. 18. Zola Emil. A martalék. (La Curée.) Regény. (8-r. 180 l.) Bpest, 1900. Pallas r.-t.1.– Zola Emil. Munka. Regény. 2. kötet. (8-r. 587. 325 l.) Bpest, 1901. Lampel Róbert. 7.– Zola Emil. A munka. Ford. Zempléni P. Gyula. (8-r. 258 l.) Bpest, 1905. Révai és Salamon ny. Zola Emil. Igazság. (Vérité.) Fordította Zempléni P. Gyuláné. 2 kötet. (8-r. 261. 357 l.) Bpest, 1903. Lampel Róbert. 7.– Zola Emil. Az állat az emberben. Fordította Zempléni P. Gyula. (8-r. 262 l.) Bpest, 1905. Révai és Salamon kvny. Zola Emil. Nana. Franciából fordította Kajtó. (8-r. 244 l.) Bpest, 1905. Markovits és Garai kvny. Zola Emil. Germinal. Fordította Adorján Sándor. (8-r. 512 l.) Bpest, 1907. Révai Testvérek r.-t. Zola Emil. U. a. Ld.: Klasszikus regénytár XXXI. Zola Emil. A három város. Lourdes. Regény. Fordították Cserhalmi H. Irén és Gerő Attila. Egyedül jogosított fordítás. 2. kiadás. … Zola pöre. (8-r. 16 l.) H. és é. n. Zolnai Béla. Mikes és a francia szellemi élet. Különny. az Egyet. Philolog. Közlöny LXV. évf.-ból. (8-r. 39–43., 90–104. 25–32 l.… Zolnai Gyula. Összefoglaló tételek a magyar nyelvből. – Magyarázatai nyomán írta Bak Sándor. (Kőnyomat.) (2-r. 40 l.) Bpest, (é. … Zolnai Gyula. Jelentés dr. Pröhle Vilmos főgimn. tanárának magántanári képesítés elnyerhetése végett benyujtott irodalmi dolgozat… Zolnai Gyula. Magyar oklevélszótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyüjteménye. Legnagyobb részüket … Zolnai Gyula. Ld.: Magyar Nyelv. Zolnai Gyula.Válasz Takáts Sándornak „Még egy kis nyelvtörténet” c. cikkére. Különny. a „Századok”-ból. (n. 8-r. 825–835 l.) Bpes… Zolnai Gyula. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. ld.: Nyelvtud. Társ. kiadv. (Zolnay Jenő dr.) Emléklapok Kossuth Lajos születésének 100-ik évfordulója alkalmából. (8-r. 23 l.) Bpest, 1902. Pallas r.-t. kvn… Zolnay Jenő dr. Árpád vezér sírja. Új nyomokon. Történelmi tanulmány. (8-r. 62 l.) Bpest, 1908. Kókai Lajos biz. 1.– Zollner Béla dr. Ungarische Novellen. In deutscher Übersetzung. (8-r. 88 l.) Sopron, (é. n.) Városi ny. Zoltai Lajos. Vidékiek beköltözése Debrecenbe 1564/1640 között. (8-r. 48 l.) Debrecen, 1902. Városi ny. Zoltai Lajos. Debrecen és vidékének urai az Árpád-kor végén és az Anjou-korban 1200 144 közt. (42 l.) Debrecen, 1904. Ny. u. o. Zoltai Lajos. Debrecen a török uralom végén. A város háztartása 1662–1692. (8-r. 212 l.) Bpest, 1906. Pátria. Kny. a M. Gazdaságt… Zoltai Lajos. Debrecen. Közgazdasági adatok. (8-r. 55 l.) Bpest, 1904. M. Gazdaszövetség kiad. Zoltai Lajos. A debreceni tisztviselők önsegélyző egyesületének 25 éves története. (8-r. 53 l.) Debrecen, 1905. Városi kvny. Zoltai Lajos. A Csáthy-féle debreceni könyvkereskedő és kiadócég 100 éves története. 1805–1905. Emlékül ajánlja üzletfeleinek és … Zoltai Lajos. Meliusz Péter és társai sírhelyei. Ld.: Jelentés Debrecen sz. kir. város múzeumi állapotáról. Zoltai Lajos. Debrecen 200 év előtt. (8-r. 31 l.) Bpest, 1902. Kny. a M. Gazdaságtört. Sz.-ből. Zoltai Lajos. Debrecen város levéltárából. Ld.: Okiratok. Régi – és levelek tára I. évf. Zoltai Mátyás. Elméleti és gyakorlati hegedű-iskola a legújabb tanterv figyelembe vételével, tanító- és tanítóképzőintézetek szám… Zoltai Mátyás. Elméleti és gyakorlati zongora-iskola a legújabb tanterv figyelembe vételével tanító- és tanítónőképző-intézetek s… Zoltai Mátyás. Zeneelmélet és összhangzattan tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. I. rész. Zeneelmélet. Az I. osztály hasz… Zoltán Géza. Új irányú gyakorlati kiképzés a losonci áll. tanítóképző-intézetben. Különny. a „Magya Tanítóképző”-ből. (8-r. 10 l.… Zoltán István. Gimnasista dalokból. Költemények. (16-r. 60 l.) Debrecen, (é. n.) Antalfy József biz. Zoltán Vilmos. Győr viránya. Vázlatok. Győr. 1904. Pannonia kvny. Zoltán Vilmos. Darwin élete. Ld.: Magyar kvtár 517. Zoltán Vilmos. Lassalle Ferdinánd élete. Ld.: U. o. 527–28. Zoltvány Irén. Lélektan és gondolkodástan. Ld.: Hajdu Tibor. Zoltvány Irén. Czuczor Gergely költői művei. Ld.: Magyar Remekírók 21. Zoltvány Irén. A magyarországi bencésirodalom. Ld.: Szent Benedek-rend I. III. IV. Zólyom vármegye községei és egyéb lakott helyei hivatalos neveinek jegyzéke. A m. kir. belügyminiszter megbízásából kiadja a m. k… Zólyomi ág. hitv. ev. egyházmegye. A –. 1901. évi július 24-én tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. (8-r. 87 l.) Beszterceb… Zólyomi ág. hitv. ev. egyházmegye 1903. évi július 15-én tartott rendes közgyülésének jegyzőkönyve. (8-r. 101. 5 l.) Besztercebán… Zólyomi ág. hitv. ev. egyházmegye 1904. évi július 20-án tartott rendes közgyülésének jegyzőkönyve. (8-r. 104 l.) Besztercebánya,… Zólyomi ág. hitv. ev. egyházmegye 1905. évi július 25-én Besztercebányán tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. (8-r. 111 l.)… Zólyomi ág. hitv. ev. egyházmegye 1906. évi július 26-án Besztercebányán tartott rendes közgyülésének jegyzőkönyve. (8-r. 130 l.)… Zólyomi ág. hitv. ev. egyházmegye 1907. évi július 25-én Besztercebányán tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. (8-r. 120. 3 … Zólyomi ág. hitv. ev. egyházmegye 1909. évi július 20-án Besztercebányán tartott rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. (8-r. 130 l.)… Zombor szab. kir. város építkezési szabályrendelete. (8-r. 45 l.) H. és év n. Zombor sz. kir. város könyvtáregylet könyvtárkezelési szabályai. (8-r. 11 l.) Zombor, 1901. Bittermann Nándor és fia. Zombor-óbecsei h. é. vasút. A –. ismertetése és jövedelmezőségi számítás. (8-r. 11 l.) Bpest, (é. n.) Czettel és Deutsch kvny. Zombory Andor. Szegedy Róza emléke. (8-r. 54 l., 1 kép.) Sümeg, 1905. A sümegi Kisfaludy-Kaszinó kiadása. Zombory Andor. Az ifjúság és a porngorafia. Ld.: Iskolai értesítő. Munkács. Zombory Béla. Álom. Látványos ifjúsági színmű. (Kézirat gyanánt.). (8-r. 68 l.) Bpest, 1904. Psti Hirlap kvny. Zombory Béla. Lakatosmesterek 1. orsz. nagygyűlésének naplója. (8-r. 94 l.) Bpest, 1907. Bola és Morgensten kvny. Zombory Béla. Nyizsnyay Iván emlékezete. (8-r- 42 l.) Eger, 1908. Lyceumi kvny. Zombory Dániel. Magyar nyelvgyakorló a helyesírás szolgálatában. Az elemi iskola II. osztálya számára szerkesztette –. (8-r. 47 l… Zombory Dániel. A zsúrleány. Monológ fiatal leányok számára. (8-r. 16 l.) Ungvár, (é. n.) Völgyi József. – .30 Zombory Ida. Erdély pénz- és hadügyei Barcsay Ákos, Kemény János és Apafy Mihály fejedelmek idejében (1658–1690.) az Erdélyi orsz… Zongor Béla. Dr. Luther Márton két kátéjának I. része. A tízparancsolat. Kézirat gyanáng. (Magyarázta –.) 88-r. 51 l.) Győ, 1908.… Zongor János. Elkerülhetetlen válasz egy förmedvényre. (8-r. 13 l.) Léva, (é. n.) Nyitrai és Társa kvny. Zongoratanítás. A –. tanmenete és tanítási anyaga az áll. „Erzsébet” nőiskolában. (8-r. 8 l.) Bpest, 1904. Hornyánszky kvny. Zoologus. Formaldehyd-fertőtlenítés. Különny. a „Mezőgazdák”-ból. (8-r. 7 l.) Bpest, (é. n.) „Pátria” r.-t. kvny. Zoophylus. Élők boncolása. [Vivisectio] (8-r. 103 l.) Bpest, 1902. Grimm Gusztáv. 1.– Zórád István. A politikai és gazdasági telepítés. – A telepítési bank. – A középbirtok rendezése és a tanyásgazdaság. Tervvázlat.… Zórád István. Mezőgazdasági iparnövények temelése, új mezőgazdasági iparágak fejlesztése a délvidéken. A Temesvárott 1902. évi au… Zórád István. A kendertermesztő szövetkezetek alakítására, valamint a kender termesztésére vonatkozó tudnivalók. (8-r. 64 l.) Bpe… Zórád István. A kendertermesztésre vonatkozó tudnivalók. (8-r. 22 l.) Nyíregyháza, 1905. Jóba Elek ny. Zorn Anders –. rézkarcainak kiállítása. Ld.: Képzőművészeti Múzeum 8. Zorn Vilmos. Az állami kapcsolatoknak némely neméről. Értekezés, melyet a kassai kir. jogakadémia tanévmegnyitó ünnepén 1902. évi… Zorn Vilmos. A jog- és államtudományi kar. Ld.: Kassai egyetem. Zoványi Jenő. Egyetemes főgondnok és főconsistorium a magyarországi református egyházban. (8-r. IV. 179 l.) Bpest, 1903. Kiadja a… Zoványi Jenő. Kossuth és Rákóczi. Két emlékbeszéd. (8-r. 25 l.) Sárospatak, 1903. Steinfeld Jenő.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT