1901–1910/II

Teljes szövegű keresés

1901–1910/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1901–1910
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
BIBLIOGAPHIA HUNGARICA 1901–1910.
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1901–1910.
AZ 1901–1910. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
FOLYÓIRATOK, ATLASZOK ÉS TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK REPERTORIUMÁVAL.
SZERKESZTETTÉK
PETRIK GÉZA ÉS BARCZA IMRE.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
II.
LAKATOS–ZUGLIGET
BUDAPEST.
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
 

 

László Pál, Nagymartoni. A bélyeg- és illetékek iránti törvények és szabályok magyarázata. A hivatalos összeállítás szakaszai és … László Pál, A bélyegek és illetékek, valamint a díjak iránti törvények és szabályok. Ld.: Közigazg. törvények Grill-féle kiad. László Sándor. Uj március.Versek. (k. 8-r. 110 l.) Sárospatak, 1910. Dani és Fischer kvny. »László király« páholy, A –, könyvtára. 6–18., 21., 23., 25. (8-r.) Nagyvárad, 1900–1910. A Páholy kiadása. Lászlóné Janda Ilma. Magyar szívek honszerelme. Ld.: Népiratkák. 270. László-Weisz Ödön. A panbiontismus. (Kosmobiontismus.) I. rész. A világegyetem életisége. (8-r. 37 l.) Bpest, 1909. Politzer Zsig… Látics György. Májusi viárgcsokor. (k. 8-r. 67, 1 l.) Bpest, 1905. Stephaneum kvny. Latinák Gyula. A vajdahunyadi m. kir. vasgyár és tartozékai. (4-r. 151, VIII I., 1 tábla.) Bpest, 1906. Pallas r.-t. ny. Látrányi Sándor, dr. Hypnoticum és sedativum. Különleny. a »Gyógyászat«-ból. (8-r. 4 l.) Bpest, 1908. (Franklin-Társulat ny.) Látrányi Sándor, dr. Az epilepsia és uratok viszonya. –Az epilepsie gyógyítása. Különleny. az »Orvosi Hetilap«-ból. (8-r. 3 l.) B… Latzkó Andor. A drámaíró. Ld.: Monologok. 103. Latzkó Hugó. Az angol nyelvnek 1000 szó segítségével magánúton való megtanulása. Ld.: Schidlof gyakorlati módszere. Latzkó Hugó. Francia nyelv- és olvasókönyv. Ld.: Mébold. Latzkó Hugó, dr., és dr. Honti Rezső. Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelező felső kereskedelmi iskolák használatára. I. rés… Latzkó Hugó, dr., és Ujvári Béla. Francia nyelvkönyv és kereskedelmi levelező felső kereskedelmi iskolák használatára. I. rész. A… Laub László, dr. A tuberkulózis és az ellene való védekezés. (8-r. 22 l.) Bpest, 1908. Mai Henrik és fia. –.60 Laufs Károly és Kraatz Kurt. A páholy. Ld.: Színházak műsora. 111–112. Laurentzi Vilmos. Kereszténység és királyság ellenes küzdelmek a XI. században. (8-r. 77 l.) Gyergyószentmiklós, 1903. Sándory Mi… Laurids Bruun. Éjféli nap. Ld.: Legjobb kvek. 155. Laurids Bruun. Négy óra története. Ld.: Legjobb kvek. 142. Laurie André. A délafrikai aranykeresők. Regény. Franciából fordította Hegedűs Pál. (8-r. 325 l.) Bpest, 1911. Franklin-Társulat.… Lauringer Ernő. Közintézményeink történeti fejlődése. Ld.: Iskolai segédkvek. 6–7. Laus beatae Mariae virginis. Cantus Marianus ab alumnis seminarii eppalis Magno-Varadinensis I. r. fixis diebus recitandus. Ab in… Lauschmann Gyula. Kreskay Imre pálos költő. Különleny. a »Kath. Szemlé«-ből. (8-r. 30 l.) Bpest, 1905. Stephaneum r.-t. kvny. Lauschmann Gyula. Vörösmarty és Petőfi. (8-r. 25 l.) Székesfehérvár, 1905. Csitári-nyda. Lauschmann Gyula. A székesfehérvári műkiállítás tanulságai. (8-r. 137 l.) Székesfehérvár, 1906. Csitári-nyda. Lauschmann Gyula. Dr. Fanta Adolf emléke. Irta és az Orvosszövetség emlékünnepén felolvasta –. (8-r. 26 l.) Székesfehérvár, 1907.… Lauschmann Gyula. A Vörösmarty-kör negyven éve. (8-r. 185 l.) Székesfehérvár, 1907. Csitári-ny. Lauschmann Gyula. Hasfalon és mellkason áthatoló lövés ritka esete. Különleny. a »Gyógyászat«-ból. (8-r. 7 l.) Bpest, 1902. (Fran… Lauschmann Ottó. Tűzek. Költemények. (8-r. 80 l.) Bpest, 1909. Athenaeum r.-t. 3.– Lautner János. C. F. Meyer nyelvéről és stilusáról. Nyelvesztétikai kisérlet. (8-r. 56 l.) Gyoma, 1910. Kner Izidor kvny. Lavallée Márta. A Mátra-csúcson. Franciából fordította dr. Jordán károly. 6 képpel. Különleny. a »Turisták Lapjá«-ból. (8-r. 153–… Lavedan Henrik. Az ágy. (22 páros jelenet.) Fordította Zsigány Árpád. 2., bővített kiadás. (8-r. 220 l.) Bpest, 1907. Schimkó Gyu… Lavedan Henrik. Az ágy. Fordította Szőke Szakáll. (8-r. 48 l.) Bpest, 1907. Heltai Béla. –.80 Lavedan Henrik. Elbeszélések. Ld.: Magyar kvtár. 338. Lavedan Henrik. A fiatalok. Ld.: Magyar kvtár. 573. Laveleye Emil. A szocializmus keletkezése, veszélye s a kibontakozás lehetősége. Ld.: »Demokratia« páholy 50. Law XLV. of. 1907. Juridical relations between employer and farmservant. –1709. évi XLV. t.-c. a gazda és gazdasági cseléd között… Lawn-tennis. Irta K. J. (8-r. 232, 2 l.) Bpest, (1903.) Hedvig Sándor kvny. Lawn-tennis. A –, tankönyvecskéje és játékszabályai. Ld.: Közhasznú kvtár. 17. Lawn-tennis. évkönyv 1904. (8-r. 78 l.) Bpest, 1904. Kilián Fr. utóda bizom. 1.– 1905. (98 l.) Bpest, 1905. U. o. 1.– Lawrov. A szocialista propaganda módjai. Ld.: Szocialista diákok kvtára. 4. Lax Lajos. A boldogulás. Tapasztalati bölcselet. (8-r. 320 l.) Bpest, (é. n.) Dick M. kötve 8.– Lázár Ádám gróf. Székely kérdés. (8-r. 16 l.) Székelyudvarhely, 1902. Becsek D. fia ny. Lázár Béla. Paál László élete és művészete. (8-r. 30 l.) Bpest, 1902. Légrády Testvérek ny. Lázár Béla. Ladislas de Paál. Un paintre hongrois de l'école de Barbizon. (4-r. 151, 2 l. 26 melléklet.) Bpest, 1904. Frankli… Lázár Béla. Magyar művészet a Nemzeti Szalonban. (8-r. 23 l.) Bpest, 1907. Révai és Salamon kvny. Lázár Béla. Uj csapáson. Regény a művészéletből. (k. 8-r. 223 l.) Bpest, 1909. Rényi Károly biz. Kötve 5.– Lázár Béla. Tizenhárom magyar festő. Lyka Károly előszavával. (8-r. 220, 4 l., 22 mell.) Bpest, (é. n.) Bpesti Hirlap ny. Lázár Béla. Hangulatok. Ld.: Athenaeum olvtára. X. 24. Lázár Béla. Paál László. Ld.: Művészeti kvtár. Lázár Béla. A francia impressionista művészet. Ld.: Népszerű főisk. tanf. 72. syll. Lázár Elemér, Cs. A misticismus szelleme, amint az emberélet körül megjelenik. Első sorozat: Beszélyek. (8-r. 212 l.) Nagyszeben,… Lázár Elemér, Cs. Önálló magyar bank. [Papir alapon.] (8-r. 24 l.) Nagyszeben, 1906. Meltzer Henrik ny. Lázár Elemér, Cs. Nyílt levél a hunyad-dobrai kerület választó polgáraihoz. Kelt 1906. május 18. (4-r. 11 l.) Bpest, 1906. (Irógé… Lázár Ernő. Vén asszonyok nyara és más elbeszélések. (k. 8-r. 126, 2 l.) Kolozsvár, 1901. Ajtai K. Albert kvny. Lázár György, dr. Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira. (8-r. 132 l.) Szeged, 1901. Endrényi Imre. 2.– U. a. (8-r. 310 l., 1 tér… Lázár Gyula. Szent Erzsébet magyar királyi hercegnő élete. Kor- és jellemrajz. 2. kiadás. (n. 8-r. 118 l.) Bpest, (1909.) Lampel … Lázár István. Dalok egy aranyhajú leányról és egyéb költemények. (k. 8-r. 94, 2 l.) Bpest, 1903. Krammer és Ehrhardt kvny. Lázár István (II.). Földrajz, elemi népiskolák V–VI. oszt. számára. (8-r. 60 l.) Eger, 1902. Olcsányi Gyula. Kötve –.32 Lázár István (III.) Jó és rossz napok. [Költemények.] (k. 8-r. 4, 173, 3 l.) Nagy-Enyed, 1901. Nagyenyedi kvny. r.-t. Lázár István (III.) Híres földön, Székelyföldön... A villám. Csíkországi verses monolog. (8-r. 7 l.) Bpest, 1906. Neuwald Illés k… Lázár István (III.) Híres földön, Székelyföldön. Költemények. (k. 8-r. 113, 2 l.) Bpest, 1906. Goldschmied A. kvny. Lázár Józsa. Kende Jolán. Regény. 2. kiadás. (k. 8-r. 171 l.) Bpest, 1904. Singer és Wolfner. 3.– Lázár Lajos. A takarmányokról. Ld.: Hmvásárhelyi Gazd. Egyl. kiadv. 8. Lázár Lajos, dr. Zarándokoljunk ezredévi emlékeinkhez (Zobor-hegy). Különleny. a »Turisták Lapjá«-ból. (8-r. 41–43. l.) Bpest, (é… Lázár László, Cs. A választójog reformjáról. (8-r. 7 l.) Bpest, 1906. Pátria r.-t. kvny. Lázár Nándor, dr. Liberalizmus és szociáldemokrácia. (u-r. 30 l.) Bpest, 1906. Lampel R. r.-t. szort. –.60 Lázár Pál. Szobafűtés magyar szenekkel. Különleny. a »Bányászati és Kohászati Lapok«-ból. (4-r. 7 l.) Bpest, 1903. Athenaeum r.-t… Lázár Pál. Észak-Amerika vasipara. (4-r. 11 l.) Bpest, 1904. Athenaeum r.-t. ny. Lázár Piroska. Eötvös József báró nőalakjai. (8-r. 117, 1 l.) Bpest, 1905. Pesti könyvny. r.-t. Lázár Szilárd. A methodus foka a didaktikai emélet történetében és a physikai oktatásban. (8-r. 33 l.) Bpest, 1910. Pesti könyvny… Lázár Szilárd. A gondolatban való kisérletezés didaktikai jelentősége a fizikai oktatásban. Különleny. a »Magyar Paedagogiá«-ból.… Lázár Zoltán. Selmecbánya vagy Budapest? (8-r. 25 l.) Bpest, 1905. Pallas r.-t. ny. Lázárné Kasztner Janka. A budapesti állami Erzsébet nőiskola... ismertetése. (8-r. 29 l.) Bpest, 1908. Hornyánszky V. kvny. U. a.… Lázič Pál, dr. A salimenthol a tüdővészesek fájdalmainál. Különlenyomat a »Gyógyászat«-ból. (8-r. 8 l.) Bpest, 1909. (Franklin-Tá… Le a szabadkőművsekkel! (Anti-szabadkőmíves.) Szépirodalmi, társadalmi és vegyes tartalmú politikai havi közlöny. Szerkeszti Matk… Leadbeater C. W. A teozofia alapvonalai. Átdolgozta N. D. (8-r. 63, 1 l.) Bpest, 1908. Márkus Samu kvny. Leány, A könnyelmű bűnös –. (k. 8-r. 12 l.) Bpest, (é. n.) Londoni vall. iratokat terjesztő társulat. Leány, Egy tizenhárom évig alvó –. (8-r. 16 l.) Bpest, (é. n.) Kosmos r.-t. ny. Leányegyesület, Budapesti –, magyar vására. Emlékfüzet. 1904. december hava. (8-r. 13 l.) Bpest, 1904. ifj. Kellner Ernő kvny. Leányiskola, A szászvárosi I. áll. elemi –, házirendje. –II. A II. állami polgári leányiskola fegyelmi és rendtartási szabályzata… Leányiskolák, Polgári –, tanterve. Led.: Polgári leányiskolák. Leányiskolák, A székesfővárosi –, számára készült színműsorozatából. 1. füzet. Szemere Ilona. Erzsike álma. (8-r. 24 l.) Székesfe… Leányiskolák, A latin és görög szertartású római katholikus polgári –, tanterve. A nagym. püspöki karnak 1909. nov. 17-én hozott … Leánykérő. Ld.: Népszínház kvtára. 2. Leányok, Fiatal –, színműtára. 1–26. füzet. (8-r.) Bpest, 1901–1910. Singer és Wolfner. Egy-egy füzet –.60 Leányok világa. (8-r. 96 l.) Bpest, (é. n.) Nagy Sándor kvny. Leányok zsebkönyve az 1906/1907. iskolai évre, polgári és felsőbb leányiskolai növendékek számára (12-r. 69, 156, 15 l.) Pozsony,… Leányok naplója poglári és felsőbb leányiskolai tanulók számára az 1910–1911. iskolai évre. V. évf. Szerkeszti Csáthy Kálmán. (16… Leányok könyve. Olvasmányok fiatal leányok számára. (8-r. 104 l.) Bpest, (é. n.) Nagy Sándor kvny. Leány-Napló az 1909/1910. iskolai évre. (12-r. 159 l.) Bpest, 1909. Szénásy Béla. Leányolvasmányok fiatal leányok számára. (8-r. 96 l.) Bpest, (é. n.) Nagy Sándor kvny. Leányvásár, A budapesti –, titkai. (8-r. 57 l.) Bpest, 1902. Fritz Ármin kvny. Leblanc Maurice. 813. Francia regény. Fordította Szatmári Jenő. 2 kötet. (k. 8-r. 206 és 205 l.) Bpest, (é. n.) Magyar Keresk. Kö… Leblanc Maurice. Lupin Arzén, a gavallér betörő. (k. 8-r. 355 l.) Bpest, 1908. Rákosi Jenő. 2.– Lebovits József. Szónoklatok. (8-r. 47 l.) Székesfehérvár, (é. n.) Singer Ede. Lebreton, P. A prostata-vizsgálatról, mint a heveny kankó kórjelzésének és gyógykezelésének segédeszközéről. Annales des maladies… Lechat Henrik. A görög szobrászat. Ld.: Olcsó kvtár. 1360–1361. Lechler K., dr. Kis káté a váltanokról.Vagyis röviden egybefoglalt tanítás az ev. és róm. kath. egyház között fennálló legfontosa…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT