1901–1910/II

Teljes szövegű keresés

1901–1910/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1901–1910
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
BIBLIOGAPHIA HUNGARICA 1901–1910.
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1901–1910.
AZ 1901–1910. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
FOLYÓIRATOK, ATLASZOK ÉS TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK REPERTORIUMÁVAL.
SZERKESZTETTÉK
PETRIK GÉZA ÉS BARCZA IMRE.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
II.
LAKATOS–ZUGLIGET
BUDAPEST.
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
 

 

Lakatosmunkák, Egyszerű divatos –, mintakönyve. Könnyen de mégis stylszerű és kifogástalan szerkesztésű lakatosmunkák gyűjteménye… Lakbérleti szabályok. A budapesti –, kiegészítve az idézett törvénynyel, rendeletekkel és betűrendes tárgymutatóval. –Das Wohnung… Lakbérleti szabályzat, Az új –. Budapest székfőváros területére kötelezőnek elfogadta a törvényhatósági bizottság. Jegyzetekkel e… Laki Bennó. Német nyelvtan és olvasókönyv. 3. rész. (8-r.) Bpest, 1907–1909. Szent István-Társulat. I. rész. A gimnázium III., a … Laki Bennó. Rendszeres német nyelvtan. (n. 8-r. 160 l.) Bpest, 1909. Szent István-Társulat. 1.80 Lakits Ferenc. A földrengésről. Különleny. a »Természettud. Közlöny«-ből. (8-r. 10 l.) Bpest, (é. és ny. n.) Lakits Vendel. Képes magyar olvasókönyv. Ld.: Olvasókönyv. Lakits Vendel és Neiger Sándor. Földrajz a népiskolák III. osztálya számára. A 17., javított kiadás 8. lenyomata. (8-r. 39, 3 l.)… Lakodalmas-könyv, Alföldi –. Násznagyi és vőfélyi teendők a legjobb és legkedvesebb szokás szerint. Összeállította: Egy néptanító… Lakóházak, Mintaszerű földszintes –. Szabadonálló, beépített és sarok lakóházak gyűjteménye, egyszerű, de igen szép kivitelben, k… Lakóházak, Ujkori kisebb –, és nyaralók. Alkalmas tervek gyűjteménye. Kiadta Rink J. Ferdinánd. 2. sorozat à 2 füzet (n. 4-r.) Bp… Lakatos Imréné (Pécskay Ilona). Háztartási tanácsadó. Utmutatás a háztartási általános tennivalók helyes végzésére és alapos okta… Lakos Lajos. Európa békezavarója. [Oroszország.] (n. 8-r. 380, 4 l.) Nagyvárad, 1903. Eggenberger bizom. Bpesten. 5.– Lakos Lajos. Oroszország. (Európa békezavarója.) 2. kiadás. (8-r. VIII, 380, 4 l.) Bpest, 1904. Szilágyi Béla. 3.– Lakos Lajos. Nagyvárad multja és jelenjéből. A városi levéltár adatai alapján írta –. (8-r. 403 l.) Nagyvárad, 1904. Ifj. Berger … Lakos Lajos. A beteg nyugat. (n. 8-r. 222 l.) Nagyvárad, 1909. Eggenberger-féle kk. bizom. Bpesten. 4.– Laky Bennó. Ld.: Laki. Laky Dániel. Földrajz a népiskolák számára. 9. kiadás (8-r. 72 l.) Bpest, 1905. Stampfel-féle kkhiv. Kötve –.40 10. javított és l… Laky Dániel. Földrajz a gimnáziumok számára. 3. rész. (8-r.) Bpest, Stampfel-féle kkhiv. I. rész. Az I. osztály tananyaga. 8., ja… Laky Imre. Babáék Boszniában és egyéb történetek. (k. 8-r. 241 l.) Bpest, 1901. Pátria r.-t. ny. 2.– 2. kiadás. (k. 8-r. 242 l.) … Laky Imre. Parasztszerelem. Színmű 3 felvonásban. (8-r. 78 l.) Bpest, 1903. Eggenberger-féle kk. bizom. 2.– Laky Imre. A szalmaözvegy. Kneisel »Papageno«-ja után. Bohózat 5 felvonásban. (8-r. 59 l.) Bpest, 1903. Eggenberger-féle kk. biz.… Laky Imre. Véres napok. Történeti szomorújáték 4 felvonásban. (8-r. 63 l.) Bpest, 1903. Eggenberger-féle kk. bizom. 2.– Laky Imre. Parasztszerelem. A szalmaözvegy. Véres napok. Drámák. (8-r. 78, 59, 63 l.) Bpest, 1903. Eggenberger-féle kk. bizom. 4.– Laky Imre. Rendőri krónikák. 2. kötet. (8-r.) Bpest, 1904–1906. »Pátria« r.-t. I. Egy rendőr naplójából. Rajzok, elbeszélések. Ki… Laky Imre. Rendőrközegek tankönyve, különös tekintettel a büntető törvényekre, a bűnvádi eljárásra s a 130,000/V. b. sz. utasítás… Laky Imre. Határrendészet kézikönyve. Ld.: Pavlik Ferenc. Laky Imre. A közbiztonsági közegek szakkönyvtára. Ld.: Közbiztonsági közegek. Laky Imre. Rendőri lexikon. Ld.: Rédey Miklós. Lalák János. Szárnyrezgések. Költemények. (k. 8-r. 3 l.) Szenic, 1910. Bezsó J. és Társa kvny. Lallossevits János, dr., és dr. Lányi Márton. A magyar magánjog kézikönyve. Ld.: Jogi zsebkvek. XIV. Lám Frigyes. Gerard de Nerval. (8-r. 15 l.) Győr, 1909. »Pannonia« kvny. Lám Károly. Az erdélyi országgyűlés szervezete 1541–1848. (8-r. 54 l.) Kolozsvár, 1908. Lepage Lajos biz. 1.40 Lamb Károly és Mária. Shakspeare-mesék. Angolból fordította, bevezetéssel és Shakspeare rövid életrajzával ellátta Mihály József.… Lamirandie C. Geneviève megtérése. Ld.: Családi regtár. 47. Lamm Dezső. A turbinaszabályozók elmélete. (8-r. 90 l.) Bpest, 1906. Pátria r.-t. U. a. (8-r. 94 l.) Bpest, 1906. U. o. Lampel Jakab. A mágneses háborgások okairól. Különleny. az »Időjárás«-ból. (8-r. 21 l.) Bpest, 1910. Heisler J. kvny. Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) részvénytársaság tanszerraktárának és a tanári könyvtárak szakok szerint rendeze… Lampel-féle állattani fali képek. Ld.: Állattani fali képek. Lampel-féle állattani atlasz. Ld.: Állattani atlasz. Lampel–Wodianer almanach. Polgári iskolai tanárok zsebnaptára az 1903. évre. (16-r. 112 és XVI l.) Bpest, 1903. Lempel R. r.-t. K… Lampel–Wodianer almanachja. Középiskolai zsebnaptár az 1903. évre. (12-r. 144 és XVI l.) Bpest, 1903. Lampel R. r.-t. 2.– Lampert Kurt. Az édesvízek élete. Fordította Entz Margit. Az eredetivel összehasonlította és a magyar viszonyoknak megfelelően ki… Lampért Géza. A boldogság vándora. Költemények. (k. 8-r. 141 l.) Bpest, 1909. Singer és Wolfner biz. 3.– Lampért Géza. Deák Ferenc emlékezete. (8-r. 10 l.) Bpest, 1903. Szfővárosi házi-nyomda. Lampért Géza. Elmúlt időkből. Ld.: Filléres kvtár. 188. Lampért Géza. Három pápai diák kalandozásai a Balatonon. Ld.: Piros könyvek. 3–5. Lampért Géza. Három pápai diák balatoni utazásai. Ld.: Filléres kvtár. 145–147. Lampért Géza. Hű a koporsóig. Ld.: Filléres kvtár. 220–221. Lampért Géza. Kuruc hősök. Elbeszélések a kuruc-világból a magyar ifjúságnak. Mühlbeck Károly rajzaival. (8-r. 124, 10 l.) Bpest,… Lampért Géza. Kurucok csillaga. Képek és anekdotás történetek a kurucvilágból. (8-r. 255, 1 l.) Bpest, 1901. Singer és Wolfner. 3… Lampért Géza. Magyar ember nótás könyve. Nóták, versek a magyar nép számára. (k. 8-r. 92, 1 l.) Bpest, 1904. Singer és Wolfner. Lampért Géza. A nagy dárdás meg a kis dárdás. Elbeszélés a diákéletből. Mühlbeck Károly rajzaival. (8-r. 127 l.) Bpest, 1906. Sin… Lampért Géza. Pacsirtaszó. Ujabb költemények. (k. 8-r.141 l.) Bpest, 1901. Singer és Wolfner. 2.– Díszkötésben 4.– Lampért Géza. Rákóczi lobogója. Ld.: Kis kvtár. 115–116. Lampért Géza. Rodostó. Ld.: Színházak műsora. 125–126. Lánczy Béla. Hasznos tudnivalók minden állampolgár részére. 2. kiadás. (8-r. 403 l.) Zilah, 1908. »Szövetség« kvny. Lánczy Gyula, dr. Note sur le grand refus et la canonisation de Célestin V. à propos de publications récentes. (8-r. 22 l.) Macou… Lánczy Gyula, dr. A modern társadalmi fejlődés irányáról. A Társadalomtudományi Társaságnak ily címen rendezett felolvasási-, ill… Lánczy Gyula, dr. A Dante nemességi eszménye. Beszéd, melylyel a bpesti kir. magy. tudom. egyetemen az 1907–8... évet 1907. szepb… Lánczy Gyula, dr. Eszmék a társadalmi fejlődés irányáról megindított vitához. Ld.: Huszadik század kvtára. 8. Lánczi Jenő, dr. A fajok harca és az osztályharc. Ld.: Huszadik század kvtára. 37. Lánczi Jenő, dr. Az új egyenes adók. I–VII. füzet. (8-r.) Bpest, 1909. Grill Károly kkv. I. füzet Az új jövedelemadó. (104 l.) 2.… Lánczi Jenő, dr. Szocializmus és ethika. Ld.: Természet és társad. 6. Lánczy Leó, a (pesti magyar kereskedelmi) bank elnökének ünneplése az intézet kötelékébe történt belépésének 25-ik évfordulója al… Lánczy Leó, válasza az önálló magyar jegybank ügyében a magyar országgyűlés képviselőházának bankbizottsága részéről hozzá intéze… Lánczi Vilmos, dr. A trachomaellenes védekezés Kis-Kun-Félegyházán. Különlenyomat az »Orvosi Hetilap«-ból. (8-r. 9 l.) Bpest, 190… Landau Lázár és Géza. Magyar táncrendező. (8-r. 16 l.) Zenta, 1904. Kabos Ármin. Landau János. Somatose a gyermekpraxisban. (8-r. 5 l.) Bpest, (é. n.) Pallas r.-t. ny. Landauer Béla. A bosnyák kérdés. (8-r. 39 l.) Bpest, 1906. Révai és Salamon kvny. Landgraf János. A poprádvölgyi halászati társulat feladatáról. Különleny. a »Halászat«-ból. (8-r. 19 l., 1 mell.) Bpest, 1903. Pá… Landgraf János. A német halkereskedelem és annak tanulságai hazai halkereskedésünkre. (8-r. 40 l.) Bpest, 1905. »Pátria« r.-t. ny. Landgraf János. Halkereskedelmünk és a halárak. Különleny. a »Halászat«-ból. (8-r. 12 l.) Bpest, (é. n.) »Pátria« r.-t. ny. Landler Jenő. A tizenhármak bűnpere. Ld.: Lengyel Zoltán Lándor Tivadar. Macskavár és egyéb mesék. Ld.: Kis kvtár. 58. Láng A. József. A harmadik. Vers és próza.(8-r. 96 l.) Balassagyarmat, 1902. Wertheimer Zsigmond kvny. Kapható a szerzőnél. 2.– Láng A. József. Aratás. (k. 8-r. 95 l.) Balassagyarmat, 1903. Wertheimer Zsigmond kvny. 2.– Láng A. József. Egy tanár életéből. (8-r. 16 l.) Balassagyarmat, 1903. Wertheimer Zsigmond kvny. Láng A. József. Természet. Versek. (k. 8-r. 110 l.) Ipolyság, 1905. Neumann-ny. Láng Gusztáv. Földrajz az elemi népiskolák III. osztálya számára, tekintettel Békésmegyére. A miniszteri tanterv utasításai szeri… Láng Gusztáv. Földrajzi alapismeretek és Békésvármegye földrajza. Az elemi iskolák III. osztálya számára írta –. 3. kiadás. (8-r.… Láng Gusztáv. Tankönyv a népiskolák számára. Ld.: Németh Lajos. Láng Ince, dr. Venite adoremus! Katholikus oktató- és imádságos könyv a tanulóifjúság számára. Jelesebb szerzők után egybeállítot… Láng Ince, dr. Katholikus erkölcstan a középiskolák VI. osztálya számára és magánhasználatra. Jelesebb szerzők után francia erede… Láng János. Iskolai daloskönyv. 3 füzet. (8-r.) Pozsony, 1901–1904. Stampfel Károly 1. füzet. Előgyakorlatok dalokkal s függelékü… Láng Jenő. Utazás Sziciliában és Olaszorszgában. (8-r. 124, 1 l.) Salgótarján, 1908. Boros R. kvny. Láng Jenő. Beszéli már az esperentót? Ld.: Zamenhof. Láng József. A Szigligeti-Társaság első tíz éve. (8-r. 48 l.) Nagyvárad, 1902. Láng József. Láng Kornél, dr. Megjegyzések a sidonalról és az új sidonalról. Különlenyomat a »Bpesti Orvosi Ujság«-ból. (8-r. 6 l.) Bpest, 190… Láng Kornél, dr. Rhinolit okozta epilepsiás rohamok. Különleny. a »Bpesti Orvosi Ujság«-ból. (8-r.) Bpest, 1904. Láng Kornél, dr. A külső szemzúgtól a choanáig szúrt idegen test esete. Különleny. a »Bpesti Orvosi Ujság«-ból. (8-r. 17 l.) Bpes… Láng Lajos v. b. t. t. egyetemi tanár, a Debrecen III. kerületi nemzeti munkapárt jelöltje. Programmbeszéde alkalmából 1910. máju… Láng Lajos, dr. A harmadik egyetem. Rektori székfoglalóul mondotta –a budapesti kir. magyar tud. egyetem 1905–6. tanév megnyitása… Láng Lajos, dr. Az egyetem története 1905–6-ban. Beszéd. (8-r. 14 l.) Bpest, 1906. Egyetemi könyvny. Láng Lajos, dr. A statisztika története. Bevezetésül Magyarország statisztikájához. (n. 8-r. IX, 4, 434 l.) Bpest, (é. n.) A »Nap… Láng Lajos, dr. Négy egyetemi beszéd (8-r. 14 l.) Bpest, 1906. Egyetemi könyvny. Láng Lajos, dr. A vámpolitika az utolsó száz évben. Ld.: Magyar közgazd. kvtár. II. Láng Margit. A magyar nemzeti versidom aesthetikai jelentősége. A »Philologiai Közlöny« különleny. (8-r. 55 l.) Bpest, 1901. Fran… Láng Margit. Ó-görög kenyérkészítés. Különleny. az »Archaelog. Értesítő«-ből. (4-r. 19 l.) Bpest, (1909.) Franklin-Társulat ny. Láng Margit. Dyptichones terracotta szobor. Különleny. az »Archaelog. Értesítő«-ből. (4-r. 7 l.) Bpest, (é. n.) Franklin-Társulat…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT