Angerbauer József. A keresztény kath. erkölcstan példákban. (n. 8-r.) Szombathely, 1895. Seiler Henrik utódai. 6.40