Alkotmány, A magyar –, hibája (8-r. 14 l.) Bpest, 1892. Az Országgyülési Értesitő kő- és könyvnyomdája.