Album. Dunántuli –. Első 1896. évfolyam. (4-r. 36 l.) Győr, (é. n.) A »Győri Hirlap« kiadóhivatala.