Ábrányi Kornél. A „légy-ott.” L.: Nemz. színház könyvtára. 39.