Ájtatosság, Szent Anna asszony tiszteletére. (16-r. 15 l.) Székesfehérvárott, 1860. Özv. Számmer Pálné bet. M. E.