Ullmann család. (Szitányi)

Teljes szövegű keresés

Ullmann család. (Szitányi)
Alapitója Ullmann Móricz, ki e század első negyedében nagy kereskedelmi, főleg pedig szerencsés dohány üzlete által megvagyonosodván, 1828. táján Bihar meyébe „Szitány“ helységre nyert kir. adomány által I. Ferencz király által megnemesítetett, több megyében jelentékeny fekvő birtokot szerzett. Nemességét Békes megyében 1828-ik évben hirdetteté ki. * Második neje Szentiványi Szent-Iványi Borbála volt. Első nejével következő családfát alkotott:
Békes megyei jegyzőkönyv 1828. évi 724. szám alatt.
Móricz 1828. (1. N. N. 2. Szent-Iványi Bora); Antónia.; László 1839–47. Trencsin megyei főj. és fő adószedő (Akay Karolina † 1865.); Bernát 1845–45. honti fő szbiró 1861. trencsini képviselő.; Sámuel.; Frigyes.; Izidor.; Adolf.; Vilmos D.-Pentelén † 1864. (pechaui Montbach Matild); Sarolta.; Eugenia.; Károly.; Vilma.; Irma; Aladár.; Béla.
A táblán állók közűl László Trencsin megyében, (hol a család többi közt Besztercze-Podhragyon bir) 1836-ban másod aljegyző, 1839–41. tisztbeli főjegyző utóbb fő adószedő volt. Neje akai Akay Karolina, meghalt 1865. jan. 15-én kora 45. évében.
Bernát Hont vármegyében 1839. máj. 7-iktől al-, 1842. évi máj. 13-tól pedig 1845. april. 24-ig fő szolgabiró, az 1861. évben Trencsin megye országgyűlési képviselője volt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT