Deák család. (Köpeczi).

Teljes szövegű keresés

Deák család. (Köpeczi).
Eredeti fészke Bölön és Köpecz az Erdővidéken Háromszékben, jelenleg Marosszék. Hajdani neve Bocz, utóbb Litterati. Nemeslevelét Bethlen Gábortól kapta Gyulafejérvárt 1615. jul. 10-én, mely 1616. jul. 21-én Sepsi sz. Györgyön publicáltatott. Czímereslevele azonban Mária-Terézia királyasszony által 1766-ban nemes Litterati György nevére megujjíttatott. A Deák nevezetet már György viselé 1616-ban, ki előbb még nobilis Georgius Litterati de Kőepecz neveztetett, kinek fia Mihály már Marosszékbe telepedett, hol ivadéka sz. Miklóson, Ilenczfalván, Somordon él, és ez utóbbi helyen birtokolt is, nagyobbára gazda életet folytatva.
A leszármazást a cslaád így mutatja föl:
Litterati Deák György 1616. (bölőni Gúzs Erzse); Mihály; István (Ádámosy Margit); István (Szikszay Bora); István. †; József †; Mózses; Mózses; Sándor; Endre.; Dániel; István Pál; Pál †; István †; I. Ferencz (makfalvai Dósa Zsuzsa); Gergely † (Botos Anna); Gergely (Szilassy Anna); egy fiú.; József M.-Vásárhelyen tanár (Gyarmaty Zsuzsa); három fiú.; Mihály.; Antal.; András; Károly.; I. Lajos h. kapit.; Ferencz.; György. †; II. Ferencz (cseszvei Miske Anna); Farkas iró Pesten.; Gyula †; Lajos.;
A család jelenleg 15 férfi tagban él. Kitünőbb tagjai II. Ferencz több megye és szék volt táblabirája, classicus miveltségű férfiú, atyja a szépreményű, ismert nevű fiatal irónak Farkasnak. Andrásnak fia Lajos, huszár kapitány volt 1848/9-ben Görgey táborában. Gergelynek fia József M.-Vásárhelyen számtan és csillagászat tanára.
A czímer, a paizs kék udvarában zöld ruhás magyar vitéz, jobb kezében kivont véres kardot, a balban irótollat tartva. A paizs fölött két felől leomló foszladék közt koronás sisak áll.
A Borsos Sebestyén és Szabó Nagy Ferencz krónikáiban említett Deák és Köpeczi családok, melyeknek tagjai főbiróságot is viseltek, egymástól is különböző, és a fölebbivel sem azonos családot képeztek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT