Hellenbach család. (Báró).

Teljes szövegű keresés

Ismert törzse nemes Hellenbach Jeremiás körmöczi jó módú bányász, (mások szerint, vagy) utóbb a körmöczi bányai kamaránál számvevő tiszt. Ennek három fia volt: János, János-Kristóf * és János-Gottfrieddel, a két előbbi Wittebergben járta iskoláit, s egyikök 1656. és 1658-ban értekezést adott ki ugyanott. *
Ha csak e János-Kristóf nem egy János-Gottfrieddel.
Bartholomaeides Memoria Ungarorum. pag. 148.
Legtöbbre vitte Hellenbach János-Gottfried, ki 1685-ben már Jenában az orvosi tudorságot nyeré el. Hazajövén, szerencsés gyógyitásai az udvarhoz is útat nyitának neki, és I. Leopold királynak egy baját sikeresen orvosolván, annak kegyelmébe jött, s cs. k. tanácsosi czimet, egyszersmind 1686-ban báróságot nyert. * 1694-ben Nyitra megyében Tóot-Sookon, Diósdon, Atrakon, Vásárdon és Gellénfalván a Sooky és Dombay családok javaiba iktatott be, de Csery Imre ellentmondása mellett. * A Rákóczy forradalomban ennek pártjához csatlakozott és bányász-kamara grófja lőn, mely miatt jószágait elvesztette, de a szathmári békekötés után III. Károly király ismét kegyelmébe vette, s jószágait visszaadta, és ismét bányászati főnök lőn. Meghalt 1728-ban.
Haan L. Jena Hungarica. p. 19.
Nyitrai káptalan. Libro 8. Proth. 87. folio 37–46.
A bárósági diplomával nyert czimere a családnak függőlegesen kétfelé osztott vért; a jobb-oldali osztály arany mezejében jobbról egy kétfejü sas nyúlik be, kiterjesztett szárnynyal, és mindkét fejével láthatólag; a bal-oldali ezüst mezőben egy hátulsó lábain álló, kettős farkú vörös oroszlán balra fordulva, mászni látszatik. A vért fölötti sisak koronájából két kiterjesztett sas-szárny között, melyek közül a jobb-oldali vizirányosan fekete-arany, a bal-oldali ezüst-kék, koronás vörös oroszlán emelkedik ki, szintén balra fordulva, és első lábaival a sas-szárnyakba fogódzva. Foszladék jobbról arany-fekete, balról ezüst-vörös. *
Collect. Herald. Nro 806. és Adami Scuta gentil. tom. IV.
A család leszármazását mutatja a következő táblázat:
«» Jeremiás; b. János-Gottfried orvos, utóbb bánya-gróf. † 1728.; György (Ujfalussy Polexina); Polexina (Földváry Mihály); Vilhelmina (Gedey Ezechiel); József; Krisztina (Rudnay Péter); Zsuzsa (báró Stainlein Eduard);
Ugyan e családbeli, s Györgynek fia, vagy testvére volt báró Hellenbach Károly, kinek nejétől Rajman Juliannától (előbb Géczy Imre neje volt) gyermekei: József, Klára és Julianna; s talán ennek leánya a most is élő Karolina csillagkeresztes hölgy, néhai Bory Miklós udv. referendarius neje.
Szintén e családból származott báró Hellenbach Zsuzsánna Csemiczky Ferenczné a mult század második felében.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT