Blaskovich család.

Teljes szövegű keresés

E családot Blaskovich Sámuel alapitá, ki III. Károly királytól 1713-ben nemes levelet kapott ily czimerrel: a paizs kék udvarán hármas zöld dombról egy gyökből három águ rózsafa emelkedik föl levelesen, és három kiviritott piros rózsa-virággal. A paizs fölötti sisak koronáján ugyanaz látható. Foszladék arany-kék és ezüst-piros*.
Collect. Herald. Nro. 672.
Ugy látszik e Sámuel őse azon Blaskovich családnak, mely a mult században Hont vármegyében tünt föl, és az e nevü családok közt jelenleg a legjelentékenyebb, legvagyonosb. Hont vármegyében Blaskovich Márton 1766-ban szolgabiró volt. – Már előbb Blaskovich József 1742-ben szolgabiró volt, 1758-ban pedig az alispáni székben találjuk.* Ugyan ez évben ellene és neje Dacsó Anna ellen Hont megyei felső- és alsó-cseri helységbeli részeinek kiváltása végett Csery János pört indít*. Ennek fia lehetett azon szintén Hont vármegyei Blaskovich Pál, tábornok (Generalis campi vigiliarum Praefectus), ki mint idősb testvér érdektársai nevében is a Hont megyei Cseri helység iránt inditott arányositó pört 1795. dec. 1-jén leteszi*. Meghalt 1803. oct. 21. Ennek utódai (s tán épen fiai) a most élő Pál, volt huszártiszt, Hont vármegyében, ki 1847-ben István nádor főherczeget körútja alkalmával B.-Gyarmattól Váczig (két hosszu posta-állomás) nem egészen másfél óra alatt vitte el. Testvére Gyula, ki 1847-ben Heves vármegye másod alispánja volt. Mindkettő nagy vagyonu, és hires lovar. Blaskovics Bertalan 1857-ben a vas korona 3-dik osztály jelét kapta meg.
Lehoczky Stemm. I. 196.
Csery József úr közlése szerint.
Csery József úr közlése szerint.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT