Petróczy család. (Máskép Zakách).

Teljes szövegű keresés

Petróczy család. (Máskép Zakách).
Szepes vármegyei nemes család, jelenleg élő tagja Vilmos stb.
Czímerök a paizs kék udvarában zöld dombon nyugvó, arany koronából kiemelkedő szakállas, vén, kopasz, meztelen ember, balkezét melléhez illesztve, jobb kezében kivont pallós hegyén levágott csalmás törökfejet tart. Ugyan ily alak ismétlődik a paizs fölötti sisak koronájából is. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék.
Tán e család ága honos Ung megyében is; valamint tán szintén e családból származott azon Petróczy János is, ki 1687-ben Pozsony város országgyülési követe némileg az örökösödési rend elfogadása ellen nyilatkozott.*
Szalay M. orsz. tört. V. 383. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT