Petko család.

Teljes szövegű keresés

Petko család.
Petko Sámuel özvegye és utódai 1756-ban M. Teréziától nyertek czímeres nemes levelet.*
Collect. Herald. nro 144.
Czímerök a paizs kék udvarában hátulsó lábain ágaskodó oroszlán, nyakán hátulról nyillal átlőve; feje fölött növekvő ezüst félhold látszik. A paizs fölötti sisak koronáján ezüst pellikán fészkel, fiait melle vérével táplálva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.
Petko Sámuel (tán a följebbinek fia) Hont megyei Cseri helységbeli születés, 1763-ban Wittenbergában tanult, 1765-ben a Tiszántúl Berénken pappá avattatott.*
Bartholomaeides Memoria Ung. 266.
Petko János Krassó vármegye esküdtje, 1801. nov. 28-án Zólyom vármegyétől nyert nemesi bizonyitványát lakta helyén Krassó vármegyében 1802. évi april. 6-án tartott közgyülésben kihirdetteté. Nevezett János utóbb főbiró volt. Utódai jelenleg is élnek, Béla alügyész, Lajos ügyvéd s többen; gyermekeik vannak. Birtak volt Kricsován. – Békes megyében 1826-ban hirdettették ki nemességüket.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT