Pethes család.

Teljes szövegű keresés

Pethes család.
Heves megyei és Jász kerületi család. A mult század végén és a jelen elején élt közűlök két egy testvér András és Antal, amaz volt testőr, utóbb Jász kerületi tisztviselő, leánya Mária Paulovitz Józsefhez Békes megyébe ment férjhez.
A nevezett Antal 1805–1827. körül Jász kerületi nádori táblabiró volt. Fia Imre volt főhadnagy, árokszállási postamester. Neje a nevezett Paulovicz Józsefnek leánya Paulovitz Karolina.
János jász kún kerületi aljegyző 1827-ben.
Mihály 1842-ben jászkerületi nádori táblabiró.
József az 1861-ki országgyülésen árokszállási képviselő.
A család czímere a paizs udvarában ágaskodó oroszlán, mely első lábaival ugylátszik szőllő-tőkét tart; a paizs fölötti sisak koronájából szintén oroszlán emelkedik ki, első jobb lábával szőlőfürtöt (? vagy levágott törökfejet) tart. A paizst foszladék veszi körűl.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT