Palóczy család.

Teljes szövegű keresés

Palóczy család.
Hazája Borsod vármegye. Czímeres nemes levelét III. Ferdinand királytól kapta.
Czímere a paizs kék udvarában zöld téren hátulsó lábain ágaskodó oroszlán, első jobb lábával levágott törökfejet tartva. A paizs fölötti sisak koronájából szintén hasonló oroszlán emelkedik ki, első lábával kivont kardot, a ballal levágott törökfejet tartva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.
Közűlök György liszkai ref. prédikátor 1777-ben „Lakadalmi köntös” és 1779-ben „Állandó élet tüköre” czimü munkát adott ki.
Legnevezetesebb tagja a családnak az országos népszerüségü Palóczy László volt; szül. 1784-ben, Borsod vármegyének hosszas ideig másod alispánja és többszöri országgyülési követe, és ott kerületi jegyző, az 1848. és 1861. évi nemzetgyülésen miskolczi képviselő, és kor-elnök. Mindég tántorithatatlan ellenzéki szónok. Meghalt 1861. évi april. 27-én Pesten, miután az országgyülést már mint korelnök meg-megnyitá, s miután elnöki székét már az uj választott elnöknek átadhatá. Három gyermeke maradt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT