Pákei család. (Pákei.)

Teljes szövegű keresés

Pákei család. (Pákei.)
Székely család Háromszékről, Orbai fiókszékbe kebelezett Páke helységből veszi eredetét, hol „Tamás” nevezet alatt létezett, s valószinűleg ma is létezik. Az elődök egyike Tamás Dániel költözött ki legelőbb 1667-ben Toroczkóra s ott megházasodván, megtelepedett, és nejével Ekhárd Ilonával együtt ugyan ott meg is holt. Ennek fia II. János Kolosvárra ment tanulni, és az unitariusok főtanodájában végezvén tanulmányait, hitsorsosai által a külső akademiákra küldetett. Hazajövén, az unitaria anya-egyház rendes papjává választatott, és ennélfogva állandóan Kolosvárra telepedett, s vezetéknevűl Tamás helyett a származási „Pákei” előnevet kezdvén használni, alapítá a Kolosvárt ma is létező Pákei családot, melynek nemzékrende* következő:
Török Antal közl.
Pákei Tamás János szül. 1604. (dézsfalvi Veres Márta); István. †; I. József. †; Dániel szül. 1637. † 1684. lak. Toroczkón (Ekhárd Ilona); Bora (Vida Mih.); I. János.; II. János szül. 1682. † 1748. 1712-től Kolosvárott unitaria egyház papja (1. Eperjesi Judit. 2. Almási Judit. 3. Fodor Hedvig); Zsuzsa szül 1684. (dombói Osváth János); Folyt. köv. ábra.
II. János, ki az előbbi ábra szül. 1682 † 1748. 1712-től Kolosvárott unitaria egyház papja (1. Eperjesi Judit. 2. Almási Judit. 3. Fodor Hedvig); 1-től II. József szül. 1717, † 1778. kolosvári osztó biró. (Ádám Rázmán Hedvig); 2-tól Judit szül. 1732. (Fejérvári Sámuel); 3-tól Zsuzsanna szül. 1734. (Ádám Rázmán István); III. János szül. 1755. † 1822. Kolosvár tanácsosa többször fő s kir. birája. (ar.-rákosi Nagy Judit); III. József sz. 1759. † 1802. az unitár egyh. jegyzője, Kolosvártt igazg. tanár (Kovácsi Mária); Hedvig sz. 1764. † 1788. (káali Hegedűs József); Bora sz. 1769. † 1831. (sz-udvarhelyi Szeles Lázár); Sándor sz. 1786. † 1816. Kolosvári főjegyző (Ferenczi Krisztina); Teréz sz. 1788. † 1810. hajadon.; Sándor sz. 1816. † 1828.; Krisztina sz. 1798. † 1853. (kövendi Gáal Miklós küküllői alisp.); Lajos sz. 1808. kir. főkorm. fogalmazó (Székely Teréz); Róza sz. 1845. † 1853.; Miklós.; Krisztina.; Lajos.; János.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT