Paczóth család. (Böki †)

Teljes szövegű keresés

Paczóth család. (Böki †)
Előnevét tekintve, miután Böki helység Sáros vármegyében fekszik, a családot azon megyéből származottnak véljük. Föltüntetésük a XVI. század közepére esik, midőn böki Paczoth Jánost 1557-ben Sáros vármegye alispáni székében találjuk* Úgy látszik – vele egykorban élt böki Paczoth Zsigmond. Ennek két neje volt, első Pongrácz Ilona, a második Sennyey Anna. Zsigmondtól következő ivadék vette származását:
Lehoczky Stemmat. I. 205.
«» I. Zsigmond 1550. (Pongrácz Ilona 2. Sennyey Anna); 1-től Krisztina (Semsey Gillyén); Erzse (Raszlaviczy Mihály); II. Zsigmond 1601.; György † 1651.; András katona † 1593. (Balassa Mária); János (Bánffy Kata); I. Ferencz Zemplin v. alispán (Balassa Anna); Zsuzsa.; Kata (Berthóty Ferencz); Anna (1. Ujfalussy György 2. Prusinszky Gáspár); III. Ferencz 1607. †; Judit (1. Dóczy András † 1620. 2. Sennyei Sándor 1629. 1630.; Sándor 1628. (Deres Anna); András. †; II. Ferencz (Petróczy Judit); IV. Ferencz jesuita † 1649.; Anna 1664. (Pethő Zsigm.); Mária (1. Dessewffy János 2. Fekete László); Anna (Berthóty Sándor)
I. Zsigmondnak fiai közűl II. Zsigmond 1601-ben az előbbi évi adószámadást követeli a kamarától.* Fiában Györgyben 1651-ben fiágon megszakadt a család, miután az alább említendő Ferencz jesuita két évvel előbb múlt ki.
1601. évi 7. törv. cz.
András 1588-ban Szikszónál harczolt, a Zemplin vármegyei nemesség vezére volt. Meghalt 1593. évben, midőn Fülek alúl téli szállásra vezeté seregét. Eltemettetett Kassán.* Balassa Máriától három gyermeke maradt, kik közűl egyik (úgy látszik Ferencz) épen halála után közel időben született. Fiai közűl II. Ferencznek csak leányai maradtak. Sándornak Deres Annától egy leánya Anna gersei Pethő Zsigmond zemplini főispán neje volt, kivel 1675-ig élt, a midőn férje meghalt. Testvére IV. Ferencz jesuita volt. Meghalt 1649. aug. 8-án Csejthén; s benne ez ág is elenyészett.
Szirmay C. Zemplin not. hist. 93.
János (I. Zsigmondnak fia) magnélkül halt meg.
I. Ferencz 1588-ban lett Zemplin vármegye alispánja.* Nejétől Balassa Annától fia III. Ferencz 1607-ben kapja Aradban Kutast és Macsát,* de soká nehezen élt, mert utóbb semmi nyoma. Leánya Judit előbb Dóczy András neje, ki 1620-ban meghalván, már 1629-ben Sennyei Sándorné lett, ki vele kapta Zemplinben Perbenyik helységet,* és 1631-ben együtt emeltek Leleszen Dóczy Andrásnak siremléket.*
Szirmay C. Zemplin not. hist. 91.
Fábián Arad várm. 207.
Szirmay C. Zemplin. not. top. 331.
Szirmay C. Zemplin. not. hist. 151.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT