Mátyus család. (Kibédi.)

Teljes szövegű keresés

Mátyus család. (Kibédi.)
Erdélyben Székely család. Már 1566-ban találjuk Mátyus Jánost, mint aggerum magistert.*
Kállay, Székely nemz. 266.
1605-ben Mátyus (vagy Máttyus) János Csik-Gyergyó és Kászonszékek főkapitánya volt.*
Wolph Bethlen tom. VI. 269. 270. 287. 319. 326. Gr. Mikó Imre, Erdélyi tört. adatok. I. 67.
Kibédii Mátyús István m.-vásárhelyi tanár, Utrechtben orvosi oklevelet nyert, több orvosi munkát adott ki 1756–1787-ig. Egy ideig a „Magyar Hirmondó“-nak is szerkesztője volt;* 1794-ben Marosszék orvosa
Magyar írók. II. 193.
Máté 1815-ben szintén Marosszék orvosa.
István m.-vásárhelyi hívatalnok, valószínűleg szintén e család ivadéka.
Egy másik ágazat Kraszna vármegyében bírtokos, hol Dénes pénztárnok, Lajos árvaszéki ülnök 1843. körül, neje Sebess Zsuzsi. – Sándor szolgabíró 1848. – Ferencz birtokos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT