Kún család. (Osdolai, gróf.)

Teljes szövegű keresés

Kún család. (Osdolai, gróf.)
Erdély egyik nevezetesb székely eredetű családa, mely Háromszék egyik falujáról Osdaláról irja előnevét.
A családfát Kún Antal kezdi meg, ki 1506-ban az agyagfalvi gyülésen Kézdi szék részéről jelent meg *. Tőle következőleg származott le a család: *
Kállay Székely nemzet 261.
Kőváry id. h. 168.
Antal 1506.; Kocsárd (Gothárd) hadvezér † 1536.; Anna (Nagy-mihályi Gábor); Lázár fejd. tanácsos 1536.–1548.; Gáspár 1585. (Gyulay Erzse); Gergely (Makrai Erzse); Zsófia (Csomortáni Tamás); II. Gothárd 1609–1662. (Borbély Anna); László. †; György. †; Gergely † 1678. (Barcsai Druzsiana); Bora (Barcsay György); Kata (Ébeni László); Erzse (Horváth Tamás); Ilona (Kornis Mihály) István 1620. (Sulyok Sára); István 1680. küküllői főisp. (1. Basa Ilona. 2. macskási Tánok Klára); Magdolna (Kenderesi Miklós); Ilona (Toldy György); Kata (Feltóti György); István (Rhédey Mária); Borbála (Teleki József) Kata.; Anna.; Miklós (Rácz Krisztina) Ilona (Bethlen Miklós); Lázár. †; István 1758. (Bethlen Zsuzsa); Gergely (Dániel Erzse); Farkas (Barcsai Éva); Mária (Mariássyné); Zsuzsa (Orbán Antal); Zsigmond. 1803. (Inczédy Ágn.); Sámuel (Nopcsa Zsuzsa); Erzsébet (Pogány István); Róza (Vér György); Zsuzsa (Simon János); Zsigmond (Tornya Klára) István (Lázár Klára); Gergely (Beck Amália); Amália (Ugron István); Gothard forr. főisp. 1849.; Károly (Keczeli Anna); Farkas (Ugron Amália † 1843.9; Róza (Cserényi Fer.); Zsigmond (Hodor Anna); László 1721–1785. (Rhédey Krisztina); Erzsébet (Jósinczy Lajos); László (b. Bruckental Zsuzsa † 1814.; Klára (1. Kendeffy Pál. 2. Horváth Mózses); Miklós (Szentkereszti Julia); Karolina (Barcsay Sám.); Zsuzsa (b. Gerliczy Fülöp); Zsófi (Kornis Gábor); László (gr. Gyulay Konstantin); József (gr. Kemény Kata);
A családfa törzsének Antalnak fia Kocsárd (vagy németesen Gothárd) 1528-ban már Szapolyay részén Ferdinand ellen csatáz, utóbb budai kapitány. 1531-ben a meleg fürdőjéről ismeretes Al-gyógyot kapta Szapolyaytól *. 1534-ben fővezér lesz; és részt vesz Gritti bukásán. 1536-ban elesett Szatmárnál *. Egy leánya maradt Anna Nagy-Mihályi Gáborné.
Kővári Erdély tört. III. 33.
Magyar tört. emlékek. Okmánytár III. 39. Budai Fer. Hist. lex. 498.
Testvére Lázár 1548-ban a székelyek részéről Martinuzzi mellé a tordai gyülésen tanács urnak rendeltetik ki. 1551-ben Ferdinand Hunyad megyei birtokait koboztatja el, és adja malomvizi Kender essy Jánosnak inscriptioban. Egyik fia Gáspár, ismét megkapá Algyógyot 18 faluval együtt *. 1603-ban fiával Istvánnal Bethlen Gábor vezénylete alatt kiemenekül *. Utóbb visszatér, és Bocskai alatt fényes szolgálatokat tesz *.
Benkő és dobai, Kállay szerint Székely nemz. 261. lap, hol budai Commendansnak is iratik tévedesből.
Bethlen Wolph. V. 467.
Bethlen Wolph. VI. 133. 268. 181.
Gáspárnak másik fai II. Gothárd I. Rákóczy alatt egy vigyázatlan szaváért birtok-kobzást szenved, és fogságot, melyben elhal *.
Kállay Székely nemz. 262.
Istvánnak Sulyok Sárától fia István 1666. Hunyad vármegyei *, utóbb küküllői főispán. A gyógyi fürdőt 1680-ban Apaffynénak engedé. Apaffynak kedves embere és híve *.
Kállay Székely nemz. 262. – Egyszersmind (1675.) zarándi főispán is.
Cserey Mih. Hist. 6.
Istvánnak Bethlen Zsuzsannától fiai Zsigmond, Farkas, Gergely, és Lászlónak Rhédey Krisztinától fia Miklós 1763-ban báróságra *, utóbb grófságra emeltettek.
Adami Ms. Musaei quart. lat. nro 182.
A család levéltárát a Hóra-világ elpusztítá, ez okból 1791-ben az országgyüléstől adomány-leveleik ujbóli kiadását kérték.
A legutóbbi nemzedék közűl Gothárd forradalmi főispán volt.
Nincs a táblán osdolai Kun Katalin, löwentháli Schaller Sámuel neje.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT