Κρανειον

Teljes szövegű keresés

Κρανειον, híres és nagyon látogatott hely Corinthus keleti kapuja előtt; cyprus ligetében az ifjuság nagyon szivesen gyült össze, majd meg az ugyanott elterülő gymnasiumban gyakorolta magát; gyakran tartózkodott e helyen a cynikus bölcs Diogenes is. Ott volt Aphrodite hires temploma, Bellerophontes szobra és Diogenes síremléke. Paus. 2, 2, 4. K. J.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT