Callias

Teljes szövegű keresés

Callias, Καλλιας. Athenae egyik leggazdagabb és legelőkelőbb eupatrida-családjában a Call. és Hipponicus név váltakozva fordul elő. Wlezel, Abhandlung, 1888. – 1. Hipp., Solon barátja, ki előzetesen tudatta vele a σεισαχϑεια-ra vonatkozó intézkedését (Plut. sol. 15); H. ezt a bízalmas értesítést a maga hasznára kizsákányolta s így nagy vagyonra tett szert. – 2. Call., Herodotus dicsőíti pythiai és olympiai győzelmét, egyedül ő merte megvenni a számkivetett Pisistratus birtokait. Hdt. 6, 121. 122. – 3. Hipp., az előbbinek fia, mellékneve Ammon, az eretriabeli Diomnestrusnak megőrzése végett rábízott kincsét állítólag megtartotta magának, mikor ezt más eretriabeliekkel együtt Kr. e. 490-ben Perzsiába hurczolták. – 4. Call., az előbbinek fia, Athenae leggazdagabb embere (Plut. Arist. 25), állítólag egy perzsa kalauzolása mellett tömérdek kincset talált. Kr. e. 449-ben Artaxerxeshez küldték követségbe (cimoni béke). Hdt. 7, 151. Plut. Cim. 13. – 5. Hipp., az előbbeninek fia, gyarapította az atyjától örökölt vagyont. Felesége elhagyta és Pericleshez ment férjhez. Elesett a peloponnesusi háborúban Delium mellett Kr. e. 424-ben. Thuc. 3, 91. – 6. Call., az előbbeninek fia, vagyonát a parasiták társaságában könnyelműen eltékozolván, késő vénségére nagy nyomorba jutott. Családi élete is rendkivül hányatott volt. Kr. e. 392-ben az athenaei hopliták élén Iphicratesszel Corinthust védte Agesilaus ellen; az athenaeiek több ízben küldték Spartába a béke ügyében. Xen. Hell. 6, 3, 4. – 7. Hipp., az előbbeninek fia, Alcibiades veje, feleségétől elvált. – 8. Call., valószinűleg más családból való, Kr. e. 446-ben megkötötte a 30 éves békét Spartával; elesett Poteidaeánál Kr. e. 432-ben. Thuc. 1, 61. 83. – 9. Chalcis (Euboea) tyrannusa Kr. e. 350-ben. Mivel az egész szigetet hatalmába akarta keríteni, szövetségest keresett; de sem Fülöp, sem Thebae nem nyujtott neki segédkezet. Végre az athenaeiekhez fordult, kikkel előbb háborut viselt. Itt Demosthenest megnyerte ügyének, de terve az athenaeiek segítsége daczára dugába dőlt, mert az euboeai tyrannusokat Fülöp vette pártfogásába. Mint athenaei polgár halt meg. – 10. Comoediairó Athenaeben, Lysimachus fia, Cratinus ifjabb kortársa. Műveit Aristophanes háttérbe szorította; csupán 6 darabjának töredékei maradtak ránk. A Γραμματικη Τραγωδια (a betűk tragoediája) találós költemény, valószínűlg az ő műve. Ath. p. 453. Hense, Rh. M. 31, 582. – 11. Syracusaeból megirta Agathocles történetét 24 könyvben (Τα περι Αγαϑοκλεα); irt Sicilia csodás folyóiról és Polemonról. Macr. Sat. V. 19. Töredékeit l. Müller, fragm. hist. Graec., II, p. 382. SCH. A.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT