CZENK. Kis Czenk. Klein Czinkendorf.

Teljes szövegű keresés

CZENK. Kis Czenk. Klein Czinkendorf. Magyar, és német falu Sopron Vármegyében, földes Ura Gróf Széchényi Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Eszterházához mintegy más fél órányira, Soprohoz közelebb az előbbeni falunak szomszédságában, ’s az Uraságnak szép kastélyával, és nevezetes ángoly ízléssel, készűlt kertyével ékesíttetik. Figyelmetességet érdekel e’ kastélyban.
I. Az Uraságnak jeles könyvtárja, melly a’ Görög, és Romai nyelven írt Classicus Iróknak munkáival, ’s ezeknek ritkább, és betsesebb kiadásaival gazdagon fel ékesíttetett; nem külömben azokkal a’ könyvekkel, és kézírásoknak gyűjteményével, mellyek Hazánkat, és Erdély Országot illetik. Meg vagynak itten a’ nevezetes Herkulánumnak rajzolt képei is, az ezekhez tartozó könyvekkel egyetemben. Külömbféle Muzeumok, és útazásai festések, ’s Galeriák ’s a’ t.
II. Nevezetes a’ földképeknek, (mappa) gyűjteménye, melly mintegy hat ezer darabra megy, ’s nagy gonddal, 386megválogatással, és eltaláltt izléssel szereztettek öszve.
III. Még nevezetesebb a’ Magyar, és Erdély Országi mindenféle pénzeknek gyűjteménye, mellynek alig van mássa az Országban.
IV. Az értz, ’s más féle köveknek, és fáknak gyűjteménye.
A’ mi pedig a’ kastélynak belső ékességeit illeti, mind a’ házi eszközöket, mind a’ képeket, és azoknak készűletét, a’ külső Országi újjabb, és nevezetesebb ízlés szerént készíttette a’ földes Uraság, ’s a’ figyelmetes útazók itten nem kevés meg elégedest, és gyönyörködtetést érezhetnek. A’ palota szobában személtetnek ama halhatatlan emlékezetű két Érsekeknek, úgy mint Gróf Szechényi György Esztergomi, és Gróf Szechényi Pál Kalocsai egy időbéli Érsekeknek valóságos eltalált képeik, mellyeknek tekintete mély tiszteletre hódíttyák a’ nézőt. Le vagynak, egyszer’smind az elsővel rajzolva azok a’ Fundátziok is, mellyeket vele született példás kegyessége szerént tett vala, ’s 2,600033. Rfrintra megy. Kitsoda tagadhatná meg az illyen Fő Paptól a’ leg lehetőbb tiszteletet! ’s nagy nevének örök emlékezetben való szíves fenntartását! Nevezetes Fő Úr vala a’ megboldogúlt Kalocsai Érsek is; ’s ez a’ közmondás róla származott: „Nem vált ez a’ PÁL udvarában“ az az, nem ért a’ Világhoz, nem tud szertartást.
Nevezetes továbbá a’ szép ízléssel készűlt ángoly kert, melly mind a’ hazabéli, mind pedig külső Országi ritkább, és betsesebb tsemetékkel gazdagon, és szemes intézettel készűltt, ’s mindenkor öregbíttetik. Nem kevéssé ékesíti ezt a’ benne tsavargósan folyó patak, a’ kastély előtt lévő kertbéli sok költséggel öszve hordatott domb, melly hasonlóképen külömbféle tsemetékkel vagyon bé ültetve; alatta pedig egy tágas, és jeles üreg alkotmány (Grotte) készíttetett. A’ kastélyon kivül pedig egész a’ fertőig, mintegy 3/4. órányira tart a’ szépen, ’s egyenlően nőtt hársfák között vezető út, (Allée) melly az egész vidéknek mintegy újjabb elevenséget szolgáltat.
Leg nevezetesebb pedig itten maga a’ földes Uraság, Ő Exczellentziája; a’ kinek a’ haza, a’ Nemzeti előmenetel, a’ köz jó, a’ Tudományok, 387és a’ szükölködők olly mélyen szívén fekszenek! ’s valóban a’ Hazabéli Méltóságok között nagy példákat szolgáltat! mellyeknek elő számlálása elvonna tzélomtol, ’s helyettem szóllanak jó téteményei, és azoknak részesei –. Határja jó termékenységű, ’s külömbféle vagyonnyainak eladására Sopronban közel jó módgyok lévén a’ lakosoknak, első Osztálybéli.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT