CSÁBRÁG.

Teljes szövegű keresés

CSÁBRÁG. Hajdani igen régi omladozott Vár Hont Vármegyében, földes Ura Gróf Koháry Uraság, ’s innen is neveztetik. Magas hegyen építtetett vala, a’ mint Istvánfi leírta, ez után pedig Bél Mátyás. Megszállotta vala Balassa Menyhárt, ’s az erőszakoskodó ragadozóknak majd menedék helyek, majd pedig ellenek való erősség vala. Hogy pedig I. FERDINÁND a’ Bánya Városoknak annyira ártalmas tolvajkodókat megalázhassa, először Sitnát, vagy Szitnyát, azután Lévát véres ostrom által Salmeni Vezérjének igazgatása alatt megvette; Csábrág pedig ugyan akkor lassú ostrommal vétetett vala körűl Horvatinovich által. Elérkezvén az egész ostromló sereg Mireus János egy a’ foglyok közzűl közel küldettetett vala, a’ Várbélieknek szemlélésére, a’ több Lévát oltalmazottaknak fejeik pedig károkra függesztettek, hogy a’ Várbéliek láthassák, Mireus pedig felkiáltotta, hogy Léva meghódolt; de a’ Várbéliek mind ezekre semmit sem feleltek: minekokáért keménnyen tüzelének vala a’ Várra, ’s végre az ostromlottak is megfélemledvén, kiabálni kezdettek a’ feladás felől, ’s Horvatinovichnak kérésére, megkegyelmeztek a’ Várbélieknek, ’s a’ hadnak végezete után szabadon eleresztettek. 1618 Magyar őrízet vala benne. 1681dikben közönséges törvény hozattatott megerőssíttetése felől. Azután pedig 357Rákotziak által megvétettetett, ’s fel is dúlattatott. Bertsényi is felhagyta itten ragadazásának emlékezetét; mért néhai Koháry Istváńak e’ vala választott mondása: „Dat Deus, cui vult, Stephanus Koháry; Accipit, ubi vult,“ Nicolaus Bercsényi. Most az Uraságnak Tisztyei laknak benne, ’s régi Fegyvertárja szemlélhető itten a’ Magyar Literaturát előmozdító, ’s jól tévő Gróf Uraságnak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT