ADORJÁNHÁZA.

Teljes szövegű keresés

ADORJÁNHÁZA. Magyar falu Veszprém Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok, fekszik Külső Várhoz, mellynek filája nem meszsze, Pápátol egy, és 1/4 mértföldnyire, közel Martzal vízéhez. Határja tsekély, melly körűl vannak 16Bánd, és Egedföldi szabad puszták, napkeletre pedig a’ Szalóki határ, délre mint egy jó puska lövesnyire Egerallya. Híresek valanak hajdan itten Tsomászi, és Szakalyi nemesek a’ törökök ellen gyakorta vitézűl forgatott katonaságjókért, ’s midőn a’ Haza szenyvedett, ezek is kihajtattak fegyvereikkel nyert örökségjekböl, most megszaporodván hajdani híres nemzetségeknél kevesebb vagyonnal bírnak. Földgye e’ helységnek hol jó, és fekete földű, hol pedig fövényes; búzát is terem mind az által, ha jól miveltetik, rozsot pedig könnyen, és jó időkben gazdagon, erdeje is van, ’s víze kiváltképen jó, második Osztálybéli.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT