Felső-Ábrány

Teljes szövegű keresés

Felső-Ábrány, magyar falu, Borsod vgyében, Alsó-Ábránynyal összeforrva, 193 r. kath., 335 ref., 228 zsidó lak., egy régi ref. templommal és synagógával. M. Nyárad az itteni ref. anyaegyházhoz tartozik. Van itt vendégfogadó, Majthényi Mihály és Hosszufalusy Ignácz uraknak csinos lakházuk, 4 malom a határon átfolyó daróczi és sályi patakokon. Határa 2000 hold, mellyből 100 h. beltelek, 1597 h. szántóföld, 150 h. rét, 100 h. szőlő, 53 h. legelő. Mind majorsági birtok. Földje igen jó, s búza és rozs termésre alkalmas. Tagositva van. Birják Matjhényi Pálné, és Mihály, Hosszufalusy Ignácz, Szalay Antal, Sebe József, Soltész Nagy János, Palóczy László, Bódog József, Nováky Mihály, s többen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT