Ács

Teljes szövegű keresés

Ács, derék magyar falu, Komárom, az uj rend. szer. Esztergom vármegyében, a buda-bécsi fő postautban, Komáromhoz 14/16, Tatához 1 11/16, Győrhez 1 2/16 állomásra. Postahivatala és váltása van Gönyő és Uj-Szőny közt. Határa 18,952 hold és 87 négyszögöl, mellyből beltelek 265 hold 764 négyszögöl, mellyből ismét majorsági belsőség 87 h. 353 négyszögöl, curialista telek 19 h. 667 négyszögöl, curialis zsellértelkek 32 h. 957 négyszögöl, szabados telek (templom, paplak stb.) 8 h. 802 négyszögöl, földes jobbágytelek 106 hold 247 négyszögöl, zsellértelek 11 h. 132 négyszögöl. Szántóföld 10,605 hold; ebből 1774 hold 1015 négyszögöl uri majorság, 1117 h. 223 négyszögöl curialisták majorsága, 420 hold 1165 négyszögöl szabados föld, 7292 hold 573 négyszögöl urbériség. Rét 2673 h. 376 négyszögöl; ebből földesuri majorság 394 h. 68 négyszögöl, curialista majorság 248 h. 167 négyszögöl, szabados 418 h. 1154 négyszögöl, urbéri 1612 hold 187 négyszögöl. Haszonbérleti kert 59 hold 524 négyszögöl. Szőlő 623 hold 317 négyszögöl, mellyből majorsági 204 h. 168 négyszögöl, 429 h. 149 négyszögöl pedig dézmás. Majorsági erdők 461 h. 617 négyszögöl. Nádas a Czonczóban 36 h. 1120 négyszögöl. Közös legelő 3452 hold 359 négyszögöl; temető 18 h. 691 négyszögöl. Duna tiszta vize, erek, árkok 551 h. 738 négyszögöl; utak, utczák, 195 h. és 5 négyszögöl. A szántóföld többnyire fekete homok: fő terméke a tiszta búza, kevésbé a rozs, árpa inkább; a zab, kukoricza és köles rosz mivelés miatt kevés. A luczernát kerteikben a lakosok is termesztik, ezenkivül az uraság baltaczimet s más takarmányfüvet is miveltet. A rétek 2/3 száraz, s jó szénát ad, de sarjut nem, 1/3 vizenyős és sásos szénával fizet. A lovadi rét azonban, melly mintegy 700 holdat foglal el, 8 mázsa sarjuval megad öszszesen holdanként 20 mázsa szénát, de ezt is néha a Duna járja. Bora igen közönséges kerti bor; de az ácsi cseresznye és sárgabaraczk dicséretet érdemel. Lakosai szép lovakat, sok tinót, és sok kétnyiretű birkát, a földesurak pedig sok nemesitett juhot tartanak. Herczeg Lichtenstein egy angoltelivér ménest is tart 35 darabból állót; ezenkivül a futtató lovak mintegy 15-en a hajdan szép angolkertet czikázzák be. Népessége 4000 lélek, kiknek 2/3 reform., 1/3 kath. csakhogy zsidó is találtatik vagy 300. Van itt 144 nemes család, 80 kézmüves, 628 ház, 231 24/32 urb. egész telek, 2 vendégfogadó, 15 curia, mellyből 8-at Lichtenstein herczeg bir, r., kath. és reform. anyatemplomok, sinagóga, téres udvaru tisztilakok. Ácsnak birtokosa 2/3 részben h. Lichtenstein, ki birt 186 31/32 urb. telket, aztán Högyészy Antalné 33 18/32 telket, végre a szentmártoni főapát 11 17/32 telket. A majorsági földek szinte csaknem ily arányban oszlanak fel; azonban ezekből curiák után e következők is birnak: Baranyai és Peöthe jogon két curia után Ghyczy Kálmán; Brogyáni és Ulman egy curiát, továbbá Lampert, Varga, végre b. Szopek jogon Uhlarik és Vrana családok. A határban sok római régiség találtatik. 1809. a győri ütközet után itt diadalmasan megütközött a vasmegyei lovas nemes ezred a francziákkal; az 1848 és 1849-ki függetlenségi háboruban pedig egy helynél sem történtek annyi és olly nagy ütközetek, mint Ácsnál; különösen az ácsi kis erdőcske iszonyu harczoknak lőn szinhelye, s több százaknak, sőt ezreknek temetője.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT