Vörös Eszter,

Teljes szövegű keresés

Vörös Eszter,
Edvi Illés János özvegye. A gazdasszony-egylet létesítésében neki is volt része. Meghalt 1884. decz. 19. Budapesten 78 éves korában.
Verse van az Athenaeumban (1839. I.); Szabó Richard «Gyermekbarát»-jába is sokat írt «Eszti néni» név alatt; írt még a M. Nők Évkönyvébe (1861), a Kerti Gazdába (1861), Falusi Gazdába (1863) és a Kertész Gazdába (1866).
Munkái:
1. Gazdasszonyi előcsarnok kis lánykáknak olvasmányul. Pest, 1860.
2. Buzgó imák. U. ott, 1871. (Török Pál ref. superintendens előszót írt hozzá.)
3. Gazdasszonyok könyve. Útmutatás kezdő gazdasszonyok számára, a ház czélszerű berendezését s minden háztartási munkák helyes vezetését illetőleg... U. ott, 1872. (Közhasznú Családi Könyvtár 6.)
4. Az ügyes szakácsnő. Középosztályú magyar konyháink számára... U. ott, 1872. (3. jav. kiadás. Bpest, 1899. Közhasznú Családi Könyvtár 7.)
5. Hogy fogadták Deák Ferenczet a menyben. Népmese. Bpest, 1876.
Szinnyei Könyvészete és repertóriuma (III. k. czikkei).
Fővárosi Lapok 1884. 299. sz.
Vasárnapi Ujság 1884. 52. sz. (Nekr.)
Faylné-Hentaller Mariska, A magyar írónőkről. Bpest, 1889. 177. l.
Petrik Könyvészete és M. Könyvészet 1886–1900.
Kiszlingstein Könyvészete.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT