Sennovitz Gyula,

Teljes szövegű keresés

Sennovitz Gyula,
néptanító, előbbinek fia, szül. 1876. máj. 1. Szegeden; tanult ugyanott és az esztergomi reál- és a kir. érseki tanítóképző-intézetben, majd a budapesti polgár-iskolai tanítóképzőben végezte tanulását. Tanulása közben gyalog beutazta Stiriát, Svájczot, Bajorországot, Olaszország északi részét és a Balkán államokat. Tanított a nyitramegyei Farkasdon, Magyar-Soókon, Negyeden és Geszten (Borsodm.); jelenleg Szeghalmon (Békésm.) működik. 1903-ban családi nevét szeghalmira változtatta.
Czikkei: pedagogiaiak a Néptanítók Lapjában, Tanügyben, Néptanodában, az Archaeologiai Értesítőben, a Borsodmiskolczi közművelődési egyesület Évkönyvében; társadalmi czikkei és tárczái az Esztergom és Vidéke, Nyitramegyei Közlöny, Szeghalomvidéki Hirlap, Magyarság, Egyetértés, Békésmegyei Közlöny, Békésmegyei Függetlenség, Magyar Hirlap és a Gross-Kikindaer Zeitung cz. hirlapokban, néprajzi czikkei az Ethnographiában jelentek meg. A nemzetközi sajtóirodának, valamint az 1906-ban gróf Teleki Sándor szerkesztésében megjelent: Játék és munka paedagogiai lapnak rendes munkatársa.
Munkái:
A magyar történelem időrendi átnézete. Győr, 1897. (Egyetemes Könyvtár 112., 113.)
Az ó-kori népek politikai története. U. ott, 1897.
Az ó-kori népek műveltsége. U. ott, 1897.
Magyarország Árpád honfoglalása előtt. U. ott, 1897.
India klasszikus irodalma. U. ott, 1897.
Magyar alkotmánytani ismeretek kézikönyve. U. ott, 1897.
A magyar nemzeti irodalomtörténet dióhéjban. (U. ott, 1898. és 1900. Egyetemes Könyvtár 125., 126.)
Nógrád vármegye földrajza a népiskolák III. oszt. számára. Balassa-Gyarmat, 1898.
Nyitra vármegye földrajza a népiskolák III. oszt. számára. Galgócz, 1899.
Esztergom vármegye ... Esztergom, 1900. (2. telj. átdolg. k. U. ott, 1905.)
Magyarország neveléstörténelme. Győr, 1901.
Békés vármegye ... Szeghalom, 1903. és 1905.
Magyarország emléklapjai. U. ott, 1903.
Szemelvények a XVII. század irodalomtörténetéhez. Esztergom, 1903.
Fényképészeti kézikönyv. U. ott, 1903.
A társadalmi rend keletkezése és fejlődése. Bpest, 1904. (Különnyomat a Tanítók Lapjából.)
Közéleti fogalmazványok a nép- és polgári iskolák számára. Szeghalom, 1904.
A Vágvidék mondaköre. Államsegélylyel kiadta a F. M. K. E. Nyitra, 1904.
Földrajzi alapismeretek a népiskolák III. oszt. számára. Szeghalom, 1904.
Amatőr fényképészek könyve. (Albumalak.) Gyoma, 1905.
Felvidéki regék. (Rákosi Viktor, Radó Antal és Concha K. közreműködésével.) Államsegélylyel kiadja a F. M. K. E.
Néptanítók Lapja 1904. 31. sz.
Ország-Világ 1906. 2. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT